fredag 23 maj 2014

Uppdraget

Första närkontakten med min nya tjänst vid Bäckadalsgymnasiet bestod i ett informellt möte med gymnasiechefen och mina förstelärarkollegor. Enligt kallelsen skulle vi få information om det uppdrag skolledningen hade formulerat tillsammans med fackliga representanter. Efter att ha tagit del av ganska skiftande beskrivningar av försteläraruppdrag från olika delar av landet, visste jag inte vad jag kunde vänta mig. Dessutom hade en källa "i huset" varnat mig för att det rörde sig om en lång kravlista.

Jag hade därför stålsatt mig lite extra, och det pirrade en hel del i magen, när jag parkerade på skolgården en halvtimme för tidigt. Jag frågade mig fram och satte mig för att vänta. Efter några klumpiga och onödiga frågor om huruvida jag skulle få lite tid att komma in i ett nytt jobb på en ny arbetsplats, kunde jag slappna av, för mitt nya uppdrag är inspirerande, genomtänkt och balanserat. Så här ser det ut:

Uppdrag:

Arbetsområden
  • Förstelärarens centrala arbetsområde är undervisning och didaktisk-metodisk utveckling av denna i den egna och ämneskollegornas praktik
  • Försteläraren deltar i Bäckadalsgymnasiets utvecklingsgrupp och är som deltagare i denna en aktiv part vad det gäller att tänka kring, planera och strukturera kompetensutveckling för lärarpersonalen. Försteläraren rapporterar även i utvecklingsgruppen angående pågående utvecklingsprojekt.
  • Försteläraren driver enligt överenskommelse pedagogiska utvecklingsprojekt enligt särskilt överenskommen modell. De utvecklingsprojekt som bedrivs ska direkt beröra innehållet i undervisningen och syfta till att utveckla ämneslärares didaktisk-metodiska kompetens i undervisningen
  • Försteläraren har till uppgift att särskilt bevaka behoven av kompetensutveckling inom ämnesområdet och föreslå sådan för kollegor och ansvarig skolledare
  • Försteläraren verkar för och deltar i arbete kring att utveckla matristänkande på kommun- och skolnivå inom sitt ämnesområde
Förhållningssätt
  • Försteläraren sätter eleven och hennes/hans kunskapsinhämtning i fokus i sitt tänkande kring undervisningen
  • Försteläraren verkar genom sitt agerande och sin utstrålning för didaktisk och metodisk utveckling inom sitt ämnesområde på skolan
  • Försteläraren kan både se det egna ämnesområdets behov och skolenhetens samlade behov

Ett önskeuppdrag. Ett uppdrag för andra skolor att ta efter. Farhågorna kom på skam.


2 kommentarer: