onsdag 6 juni 2018

Bokbad på bygg: Saknad av Karin Alvtegen och en summering

Igår kom jag för första gången - tror jag - försent till svensklektionen i min egen klass. För en gångs skull hade jag kopplat av så mycket under förmiddagskaffet med kollegorna att jag glömde bort tiden. Eleverna är vana vid att kunna droppa in tjugo minuter före lektionen, så de såg både stressade och förvirrade ut, när jag kom ångande och hittade dem i en tät klunga utanför dörren.
- Ni vet vad ni ska göra, va?
- Aa.
- Jag slänger upp lite information i alla fall.
Sen följde ett (med få undantag) fokuserat arbete, när de elever som läst ut vår sista roman, skrev sin fjärde och sista läslogg följt av valbar slutuppgift.


I min klass på bygg- och anläggningsprogrammet har vi läst fyra romaner under läsåret, och jag har berättat om arbetet med var och en i tidigare inlägg:  
 När hundarna kommer av Jessica Schiefauer  - även introduktion, filmen John Hron och utvärdering
 Onanisterna av Patrik Lundberg
 Jag, En  av David Levithan
 Saknad av Karin Alvtegen

Nu är vi alltså klara med den fjärde och sista boken, Saknad av Karin Alvtegen. Romanen belönades med Glasnyckeln 2001 som Skandinaviens bästa kriminalroman. I centrum står den hemlösa Sibylla, efterlyst för mord. Hennes kamp för att rentvå sig själv varvas med tillbakablickar på hennes uppväxt, och romanen belyser såväl det psykologiska traumat som lett till hennes hemlöshet, som det utanförskap som hon delar med andra hemlösa. Redan från början hade jag bestämt att arbeta olika intensivt med romanerna. Med Schiefauer och Levithan har jag haft boksamtal i mindre grupper. De böckerna upplevdes som lite svårare än de andra av eleverna, som tyckte att samtalen stärkte deras förståelse. Till Alvtegen fick eleverna alltså bara skriftliga uppgifter, men jag uppmuntrade dem att diskutera mycket med varandra i samband med att de skrev. Däremot gjorde jag tre lässtopp i boken med högläsning, cirka tio sidor varje gång. Utmaningen för många elever var varken handlingen eller språket, utan de olika tidsplanen, vilket talar för att ge mer lässtöd i form av boksamtal även till denna roman i framtiden.

Här är uppgifterna. Jag har hämtat mycket från min kollega Sofie Anderssons upplägg och läromedlet Lär känna litteraturen. Eleverna svarade nyanserat och verkade inte ha några problem att förstå frågorna.


Läsloggar och slutuppgift till Saknad av Karin Alvtegen

Skriv både läsloggar och slutuppgift i samma dokument. Tänk på att

  • skriva tydligt och utförligt
  • använda exempel och citat
  • motivera dina tankar och åsikter
  • använda ett vårdat språk med stor bokstav, skiljetecken osv 
Eftersom ni har olika upplagor av boken och sidnumren kan skilja något står sista meningen ni ska läsa med under varje logg. 

Logg 1 efter sidan 70
Sista raden: "Hon satte sig på en bänk för att vänta."
a)  På sidorna 333-35 minns Sibylla en gång när mamman besökte hennes skola. Vad ville hon med sitt besök? Hur tror du att Sibylla upplevde det?
b) Vad tänker du om Sibyllas föräldrar?
c) När inser Sibylla att polisen jagar henne? Varför anmäler hon sig inte frivilligt och berättar sanningen?

Logg 2 efter sidan 137
Sista raden:  "Därefter tog hon fram en väska och började packa."
a) Sibylla är hemlös sedan många år tillbaka. Ge några exempel på hur hon klarar sig trots att hon inte får någon hjälp av samhället.
b) På julfesten på sidorna 101-103, när Sibylla är 17 år, får hon slutligen nog av sin mamma. Vad är det som får vreden att vakna inom henne? Gör hon rätt?
c) "Hon och Heino och de andra kanske var skapade för att utgöra samhällets undervegetation", tänker Sibylla på sidan 131. Vad menar hon med det? Vad tänker du om ett sådant påstående?

Logg 3 efter sidan 204
Sista raden: "Ni kan åka med mig in till stan."
a) Vilka känslor har Sibylla inför det nyfödda barnet som hon tvingas adoptera bort?
b) Beskriv Patrik. Varför hjälper han Sibylla, tror du?
c) På sidan 189 beskrivs ett fotografi från en av mordplatserna. Vilken information ger fotografiet?
Har du några gissningar om vad mördaren är för slags person?

Logg 4 efter bokens slut
a) På vilka olika sätt får Patrik och Sibylla fram information om mordoffren?
b) Sibylla öppnar aldrig kuvertet på sista sidan i boken. Varför gör hon inte det? Vad tänker du om hennes beslut?

Slutuppgift
Välj ett av följande ämnen. Skriv 300-600 ord.
a) Sibylla Willhelmina Beatrice Forsenström är huvudkaraktärens fullständiga namn. Vilken bild får du av familjen Forsenström? Hur är Sibyllas mamma och pappa som föräldrar? När Sibylla är 17 år trotsar hon sina föräldrar för första gången. Vad är det som får henne att göra revolt? Är det nödvändigt för henne eller har hon andra alternativ? Har du satt dig upp mot dina föräldrar någon gång? Berätta vad som hände. Rubrik: Familjerelationer

b) Sibylla växer upp i en förmögen familj. Ändå lever hon som hemlös i Stockholm. Hur hamnar hon i ett liv helt utanför samhället? Hur överlever hon på gatorna? Var sover hon? Hur får hon tag i mat? Hur sköter hon sin hygien? Genom Sibylla får vi läsare möta andra personer som också hamnat utanför samhället. Vilken bild tycker du att romanen ger av de hemlösas situation? Vad kan samhället göra för att hjälpa hemlösa? Rubrik: Hemlöshet.

Att läsa fyra romaner på ett år låter inte mycket, men många elever på yrkesprogram är ovana läsare och har därför både svårt att koncentrera sig på läsningen och svag läsförståelse. Förhoppningsvis har detta lilla bokbad givit inspiration, perspektiv, läsvana och kanske till och med lite läslust till även den ovane och ovillige läsaren. Trots all lästid och alla muntliga och skriftliga uppgifter, kan jag naturligtvis inte garantera att varje elev i klassen har läst varje sida i varje bok. I vart fall har vi etablerat en slags läskultur i klassen. I början tog det tid att komma ner i varv, både vid högläsning och tyst läsning. I slutet har vi utan vidare kunnat läsa tre kvart, och somliga en hel timme. Det är ibland nödvändigt att sära på elever för att skapa fullstädning ro, men när väl läsron är etablerad, håller den. Länge. Min nätkollega Martin Ahlstedt har låtit förstå att det bästa arbetet med romaner görs koncentrerat, vilket jag själv fick bekräftat under läsningen av den sista boken, då allt annat i kursen var avslutat.

De flesta gillade Schiefauers roman mest, men i övrigt gick meningarna isär. Somliga blev till exempel irriterade av hoppandet mellan olika kroppar i Levithans bok, medan andra tyckte att det var ett intressant upplägg. Min ambition var att erbjuda en bredd, där var och en skulle hitta någon favorit. Var och en har tagit del av fyra mycket olika berättelser, vilka i sig själva och genom arbetet med dem har givit nya perspektiv. Olika allmänmänskliga teman behandlas i romanerna, exempelvis identitet, utanförskap, kärlek, våld, vänskap och kön. Genom att lägga så mycket tid på litteraturen och de livsfrågor den behandlar i muntliga och skriftliga aktiviteter har jag markerat att detta arbete är viktigt.

Hur går jag vidare? Det återkommer jag till.

onsdag 4 april 2018

Jag, En: Själavandring med blandat mottagande

Efter att ha läst När hundarna kommer av Jessica Schiefauer och Onanisterna av Patrik Lundberg under höstterminen, läste vi Jag, En av David Levithan som tredje bok i min etta på bygg- och anläggningsprogrammet. Denna bok var jag mest osäker på, och den fick också det mest blandade mottagandet. Många tyckte att upplägget var konstigt. Andra tyckte att det var ett spännande tankeexperiment. Huvudkaraktären En vaknar varje morgon i en ny kropp, kille eller tjej, fattig eller rik, tjock eller smal, glad eller olycklig, trevlig eller osympatisk. Det enda som stämmer är åldern, och att En befinner sig någorlunda i samma trakt hela tiden. Detta fungerar hyfsat tills En blir kär, och tvingas förklara och leva ut sin kärlek i ständigt skiftande skepnader. En högst speciell situation, vilken tillåter författaren att utforska vad identiteten består i genom att ställa kärleken på hårda prov mot bakgrund av korta besök i en lång rad olika tonåringars liv.

I början läste jag en hel del högt ur boken, och min lärarstudent Elsa hjälpte också till. Tyvärr fanns inte någon vanlig ljudfil att tillgå denna gång, men ett par elever lyssnade via Legimus inläsningstjänst i sina mobiler. Jag erbjöd cirka en timmes lästid på lektionerna varje vecka, vilket var något som uppskattades. Ytterst få tappade koncentrationen under en halvtimmes läsning. Sen gällde det ju att följa upp läsningen i uppgifter. Eftersom jag hade bestämt mig för att arbeta med boksamtal med den första och den tredje boken, lånade jag Martin Ahlstedts upplägg för två samtal och två skrivuppgifter. Så här ser uppgiften ut:


Jag, En av David Levithan

Boksamtal 7/2 och 7/3

Du deltar i två boksamtal. Inför varje samtal, välj ut och motivera minst två ställen i boken som du reagerat särskilt på, som vi sedan diskuterar i gruppen. Om det är något som är oklart i boken, är det också viktigt att ta upp.

Läsloggar
, klara v 8 och v 11


Skriv två läsloggar, den första om sidorna 7 - 156, och den andra om resten av boken. Koppla det du skriver till romanen, genom att ange sidnummer till allt du refererar till. Skriv i varje logg om följande:

1.      Välj några händelser du reagerat på och beskriv vad du tänkte/kände när du läste.
2.      Beskriv de viktigaste personerna, vad de gör och vad de är med om. I andra loggen jämför du också med vad du skrivit tidigare, och reflekterar över om dina intryck av huvudpersonerna har förändrats. Vad tycker du och tänker om personerna i boken? Känner du sympati eller motvilja? Går det att förstå och/eller förklara deras handlingar?
3.      Ge exempel på ett berättargrepp (t ex cliffhanger, tidshopp) och stilgrepp (t ex metafor/bildspråk) och reflektera över hur de påverkar läsningen.


Avsluta sista delen med en reflektion över boken som helhet. Utgå t ex från dessa frågor:
        I.           Har boken förstärkt eller förändrat din syn på något?
      II.           Har boken något viktigt att säga en ung läsare idag?
    III.           Vad ser du som bokens viktigaste budskap?

 
Detta bedömer jag


Du uttrycker egna tankar och åsikter i samtalen.
Du skriver sammanhängande läsloggar.
Du läser, återger innehåll och identifierar huvudtankarna i boken.
Du formulerar välgrundade iakttagelser och egna tankar utifrån boken.

Det första boksamtalet gick sådär, tyckte jag. Instruktionerna på uppgiftsbladet hade fallit i glömska här och där hos eleverna, och många kom dåligt förberedda till samtalet. Jag hade också för stora grupper. Inför det andra samtalet hade jag informerat bättre, och lyckats schema lägga fyra grupper under en 100-minuterslektion. Det gick bättre, men helt nöjd med förberedelserna var jag ändå inte. Många hade svårare att relatera till de frågor som aktualiserades i denna roman än förra gången, när vi diskuterade När hundarna kommer. De flesta är överens om att Schiefauers roman är bäst, medan det råder delade meningar om Lundbergs och Levithans böcker. De är ju också mycket olika. Några av eleverna hade fått nys om att Levithans berättelse nyligen blivit filmatiserad, och menade att vi borde se filmen, för att alla skulle förstå bättre. Jag har bestämt mig för att visa filmen vid tillfälle. Om inte annat, blir det ett slags uppsamlingsrace för de elever, som velat, men inte riktigt förmått att greppa handlingen. För att inte eleverna alldeles skulle gå vilse bland alla romanens korta kapitel, skrev jag dessutom en "ledstång" med några nyckelord, som vi hade god hjälp av i samtalen och när eleverna arbetade med sina läsloggar:


Ledstång till berättelsens kapitel


Sidor Kropp mm

7-35 Justin och Rhiannon.
6-54 Leslie Wong och hennes bror Owen.
55-57 Skylar Smith, fotbollsspelare.
58-67 Amy Tran. Bil och körkort. Rhiannon.
68-72 Okänd med abstinens.
73-83 Nathan Daldry. Träffar Rhiannon på fest. Somnar vid vägkanten.
84-90 Roger Williams – och Nathan igen.
VECKA 5: LÄS HIT.
91-97 Margaret Weiss.
98-105 Megan Powell.  Berättar sanningen för Rhiannon.
106-118 James. Nathan är med i TV.
119-126 Tom, James tvillingbror.
127-146 Kelsea Cook, som skär sig själv och vill dö.
147-156 Hugo, homosexuell.
VECKA 6: LÄS HIT OCH BOKSAMTAL 1.
157-174 Ashley ”Beyoncé” Ashton, 100% skitsnygg. Rhiannon och Justin.
175-182 AJ med diabetes. Tidningarna skriver om Nathan.
183-187 Adam Cassidy. Söker upp Rhiannon.
188 Chevelle.
189-190 Valeria, hembiträde utan uppehållstillstånd.
191-192 Sallie Swain.
193-194 Daniel Stevens.
195-197 Orlando.
198-211 I Rhiannons kropp.
212-218 Dylan Cooper. Rhiannon får veta vad som hänt.
VECKA 8: LÄS HIT OCH AVSLUTA LÄSLOGG 1.
219-226 Vanessa Martinez. Mejlväxling med Nathan.
227-237 George. Hemundervisning oxh stränga föräldrar.
238-239 Surita.
240-246 Xavier Adams. Utflykt till stuga med Rhiannon.
247-254 Dana, som har kört bil berusad.
255-265 Michael. Smiter från Hawaiiresa. Får en smocka av Justin.
266-277 Vic, en kille i en tjejkropp.
VECKA 9: LÄS HIT.
278-283 Marc. Begravning av farfar.
284-289 Finn Taylor, 150 kg.
290-295 Lisa Marshall.
296-299 Kasey med bruten fot. Möte med Nathan.
300-306 Ainsley Mills. Möte med pastor Poole.
307-310 Darryl Drake.
311-317 Zara, som är ihop med Amelia.
318 July. Sjuk.
319 Howie Middleton.
3320-335 Alexander Lin.
336 Katie.
VECKA 10: LÄS HIT OCH BOKSAMTAL 2.
VECKA 11: AVSLUTA LÄSLOGG 2.


Jag introducerade boken vecka 3. Sedan tvingades jag skjuta lite på lässchemat en vecka. Parallellt med romanläsningen har vi arbetat med annat under ungefär halva lektionstiden.


I samband med att jag utvärderade vårt arbete med argumentation i Google formulär (vilket underbart litet verktyg!) misstänkte jag att klassen började bli lite trötta på mina böcker, och kanske ville ha lite egen valfrihet inför den sista boken, så jag ställde följande fråga till eleverna:
Om sista boken, vad föredrar du?
  • Gemensam bok i klassen med högläsning, ljudfil och läsloggar. 
  • Grupper läser olika böcker, diskuterar i gruppen och redovisar i tvärgrupper för andra.
  • Var och en väljer en bok själv och redovisar muntligt eller skriftligt.Jag blev förvånad över svaren, som man kan tolka på olika sätt. Antingen är det trevligt med mina bokval och vårt sätt att arbeta, eller också verkar alternativen mindre attraktiva av olika skäl. Jag satte mig med några olika grupper i korridoren och diskuterade saken. Många gillar mycket riktigt mitt val av böcker, trots att de inte skulle ha funnit eller valt att läsa dem på egen hand. De uppskattar också högläsning och att kunna diskutera med andra inför skrivuppgifterna. Vi går alltså vidare som planerat efter påsk med Saknad av Karin Alvtegen.

 Här är övriga inlägg om mitt "bokbad på bygg".
 När hundarna kommer av Jessica Schiefauer  - även introduktion, filmen John Hron och utvärdering
 Onanisterna av Patrik Lundberg

 Saknad av Karin Alvtegen