fredag 17 oktober 2014

PM-uppgift om de, dem och dom


Efter att en ny debatt blossat upp under hösten 2016 har vissa källor till uppgiften bytts ut. Plötsligt händer det!

Svenska 3: Skriv ett pm om språk i förändring

Språk förändras ständigt. Talspråket förändras oftast snabbare än skriftspråket, och när skillnaden blir stor uppstår det en spänning. Ett tecken på denna spänning är att allt fler skriver ”fel”, dvs de skriver som de talar. Ibland sker en reform för att anpassa reglerna efter hur språket används. Ett exempel på en stor sådan reform var 1945, då nyhetsbyrån TT upphörde med plurala verbformer, t ex vi äro eller ni skola. Detta fick ett snabbt genomslag i samhället. Nu diskuteras om det är dags att överge skriftspråksformerna de och dem, för att i stället skriva talspråksformen dom eller de. Läs och välj bland debattartiklar, radioprogram, blogginlägg, krönikor och essä i ämnet.

Uppgift

Skriv ett utredande pm utifrån minst tre av källorna förutom läroboken. Din text ska innehålla en inledande frågeställning, en utredning och en avslutning, där du drar slutsatser av din utredning. Lämplig omfattning är 600-800 ord.

Presentera din frågeställning. Beskriv utifrån dina olika källor vilka skäl som finns att överge skriftspråksformerna de och dem och vilka former de ska ersättas med samt vilka skäl som finns att behålla dem. Diskutera dina resultat och dra slutsatser om språklig förändring utifrån ditt källmaterial.

Källor

Lisa Holm: Skriftspråket moget för att införa "dom"  (Svenska
Dagbladet, 2014-08-25)  http://www.svd.se/kultur/skriftspraket-moget-for-att-infora-dom_3845622.svdSara Lövestam: Håna de inte för att dem skriver konstigt (Språktidningen, februari 2015) http://spraktidningen.se/artiklar/2015/02/hana-de-inte-att-dem-skriver-konstigt

Dags att slopa de och dem? (Språket i P1, 2014-09-23) http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/433892?programid=411

Henrik Birkebo: Det är dags att vi slopar de och dem (Svenska Dagbladet, 2016-10-22) http://www.svd.se/nu-ar-det-dags-att-slopa-de-och-dem

Peter Alestig: Docent: "Dumheter, klart att man kan lära sig de och dem" (Svenska Dagbladet, 2016-10-22) http://www.svd.se/docent-dumheter-klart-man-kan-lara-sig-de-och-dem

Åsa Söderström: Språket förändras ständigt och bruket vinner över normen (Mitt lärarliv, 2016-10-23) http://asasoderstrom.blogspot.se/2016/10/spraket-forandras-standigt-och-bruket.html 

Patrik Hadenius: Språkkrönika: "De" och "dem" är snart dömda. (Dagens Nyheter, 2016-10-28) http://www.dn.se/kultur-noje/sprakkronika-de-och-dem-ar-snart-domda/

Olle Josephson: Det vore en vinst att göra sig av med dem. (Svenska Dagbladet, 2016-10-29) http://www.svd.se/det-vore-en-vinst-att-gora-sig-av-med-dem/i/senaste/om/kultur:under-strecket
 

Med inspiration från Läslyftet: Här är ett quiz om 13 begrepp som förekommer i källorna. Testa dig före och efter genomgång och läsning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar