lördag 31 oktober 2015

"Bort med KK-tjötet i klassrummet!"

Rubriken är ett Twittercitat av @Kettilikorthet. Att förtydliga kraven på ett sätt som verkligen för elevens lärande framåt är ett problem jag ständigt brottas med, och jag förändrar då och då min metodik. I samband med implementeringen av nya läroplanen 2011 lade jag mycket tid på att "skriva mig in i" kursplanerna för svenska och moderna språk i grundskolan. Jag gick igenom flera faser i mitt arbete med matriser, listor och formuleringar. Hela tiden har jag haft en fast övertygelse om följande:
Information ska vara korrekt.
Information ska vara begriplig.
Information ska vara relevant.

Korrekt information är valid information

När jag förra året började undervisa i gymnasieskolan tog jag med mig denna övertygelse, som fortsatte att styra mitt arbete med att ge ny information till en ny målgrupp. Precis som tidigare avstår jag från att bara redovisa kunskapskraven. De är korrekta, men knappast begripliga och upplevs sällan som relevanta av eleven. Det gäller att hålla sig inom kunskapskraven, och inte glida iväg i egna tolkningar om vad som ska bedömas. Största utmaningen för validiteten uppstår när jag formulerar en uppgiftsspecifik matris i samband med en större examinationsuppgift eller ett prov. Hur specifik kan jag bli utan att göra avkall på kopplingen till det generella kunskapskravet? Jag vet att inte alla elever bryr sig om att studera denna lilla matris i provsituationen, men tillräckligt många gör det, och då är det viktigt att den verkligen leder dem rätt.

Begriplig information (annars låt bli!)

Allt går inte att göra begripligt för alla vid varje tillfälle, men det går att göra mycket. Jag skriver mina kunskapsmatriser och bedömningsmatriser i du-form och jag försöker förenkla språket så långt jag kan utan att förvränga innehållet, t ex detta A-krav i mitt romanprov i Svenska 1:
Du kopplar berättelsen till världen och till dig själv.

 Relevant information (svårast!)

Att hålla sig inom styrdokumenten och uttrycka sig på ett för varje elev så begripligt sätt som möjligt är knepigt nog, men att reglera och ransonera sin information på rätt sätt är den stora utmaningen. För mycket och vid fel tillfälle har vi säkerligen ALLA informerat, eller hur? Från att i början har plågat mina elever med att noggrant gå igenom hela kursplanen, har jag försökt att minimera och optimera pratet om kunskapskrav. Så här kan det se ut när jag introducerar ett dystopitema i Svenska 3. Jag presenterar A-krav för litterär analys och skriftlig framställning med några korta kommentarer i en presentation, som sedan finns tillgänglig för eleverna:
 


torsdag 29 oktober 2015

Apropå ett inlägg om "Grej of the year"


Detta inlägg föranleds av en annans blogginlägg. Författaren, som skriver engagerat och underhållande, reagerar på "snuttifieringen" i vårt samhälle, vilken bland annat påverkar vår uthållighet och gör våra elever mindre benägna att ge sig in i uppgifter som kräver just uthållighet, t ex längre texter, längre föredrag eller längre filmer. Det där känner vi till, och det måste vi förhålla oss till. Blogginlägget ser jag som en av många sunda reaktioner i raden mot denna utveckling. Vad jag reagerar mot är inte blogginlägget i sig, utan den onyanserade eruption av tacksamhet som genast utlöses bland lärare. 

Bloggaren kan proklamera Grej of the year om hon vill, men det hjälper inte mina elever. Jag föredrar att försöka möta dem med de förutsättningar de har. Den som är ovan att läsa och koncentrera sig på en text, behöver en uppgift som inte ytterligare bekräftar hur tråkigt och svårt det är att läsa. Flippar kan vara en mycket bra idé. Grej of the day kan vara en mycket bra idé. Visst läser vi långa romaner, men vi kommer överens om ett långsamt tempo. Alla som vill får ljudfil och vi pratar eller skriver om berättelsen varje vecka. Jag jobbar mycket med utdrag. Jag läser ofta högt. Jag upplever att de flesta elever vill finna läsro och de tycker att det är viktigt att läsa i skolan. Jag tror på kombinationen respekt, pepp och positiva förväntningar. På så sätt bygger jag upp en tillit mellan oss. När den tilliten fungerar är det dags för en försiktig utmaning, kanske en Grej of the week?
torsdag 8 oktober 2015

Frisörernas utmaning i yrkesspråk

En av grupperna i frisörettan gjorde så här:
Jag fick i uppdrag att koppla samman varje bild med ett yrkesuttryck och en förklaring. Kul!

onsdag 7 oktober 2015

Yrkeselever utmanar sin svensklärare

Om du har svenska på yrkesförberedande program, vill jag verkligen rekommendera denna inspirerande uppgift, som jag nu gör för andra året i rad. Jag har hämtat den från Svenska impulser för yrkesprogrammen.

Förra året gjorde jag uppgiften på BA-programmet och industriprogrammet. I år får även frisörelever utmana mig. Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet kan dessutom utmana varandra, eftersom de i år 1 prövar olika yrkesinriktningar i den så kallade "rundsvängen": trä, mur, plåt, måleri, anläggningsmaskin och markanläggning, som kombineras med olika teoriområden och ställningsbyggnad. Först svarar jag eftersom jag vet minst (än så länge). Om jag inte kan svaret, får övriga klassen gissa. En elev får föra poängprotokoll på tavlan, där jag och klassen har varsin kolumn. Tävlingar är oftast kul, och idag blev engagemanget stort i klasserna.

Det finns flera syften. Det primära är att öka medvetenheten om yrkesspråkets roll som ett led i arbetet med kunskapskravet om att kunna reflektera kring språklig variation, men idag upptäckte eleverna och jag två andra syften: intresseskapande förförståelse inför den station man ännu inte har besökt och en bra repetition av flera viktiga begrepp, nu när alla eleverna står i begrepp att komma till ett nytt ställe nästa vecka.

Så här gör vi:
  • Eleverna arbetar i grupper om 3-5.
  • De listar cirka tio yrkesuttryck var.
  • Frisörgrupperna samordnar sina listor, så att de inte överlappar varandra. Det behövs inte i BA-klasserna, eftersom de representerar olika inriktningar.
  • De får instruktionen att antingen visa ord, som jag ska förklara, eller också visa bilder av t ex verktyg, som jag ska sätta ord på.
De flesta har hittills valt att sätta ihop en powerpointpresentation med ord. Några har presenterat en bild efter att jag har gissat, medan andra har ritat på whiteboarden. I den ena byggklassen förlorade jag knappt. I den andra klassen ligger jag bättre till och har chans att vinna, när vi fortsätter imorgon. Jag undrar hur jag lyckas mot frisörerna...