lördag 10 december 2016

Grammatik med språklaboration i Svenska 2

Förra gången jag hade detta moment gjorde jag på ett liknande sätt med presentationer, filmer och övningar om ordklasser, nominalfraser och satslära samt en avslutande språklaboration, där eleverna fick undersöka en egen text med hjälp av sina nyvunna kunskaper. Detta beskrev jag i inlägget Grammatiklaboration - svårt, men upplysande. Där länkar jag också till inläggen av Katarina Lycken Rüter och Charlotta Aspelin, vilkas upplägg jag har inspirerats av och anpassat vidare. Då fann jag att laborationen var både lärorik för eleverna och en tydlig examinationsuppgift, men att de hade behövt befästa sina begrepp bättre, för att kunna använda dem i sina analyser. I år har jag gått igenom och ytterligare anpassat hela mitt material samt kompletterat arbetsområdet med ett grammatikprov.

Syftet med ett prov är dels att få ett större bedömningsunderlag, dels att höja motivationen att lära in de grammatiska begreppen. Efter avslutat arbete med språklaborationen gör jag en helhetsbedömning. Om textanalysen blir alltför tunn eller inte avslutas, kan resultatet av grammatikprovet bli avgörande. Det kan alltså bli aktuellt med omprov för den, vars prestationer varit alltför svaga i såväl provet som texten.

Så här ser veckoplaneringen ut i mina Svenska 2-grupper, som jag träffar på fredagar under ett pass på två och en halv timme:


vecka 1
Introduktion av grammatikbegreppet.  Repetition av ordklasser inklusive min egen film och genomgång av de nya svåra begreppen finita och infinita verb. Ordklassövningar i häftet med grammatikövningar. Läxa att repetera det vi har gått igenom.

vecka 2
Snabbtest om ordklasser. Genomgång om nominalfraser med min egen film. Övningar i häftet, där eleverna får identifiera och skapa nominalfraser. Detta är svårt! Jag gick igenom detta lite för snabbt, och fick förklara mycket i efterhand.


vecka 3
Genomgång som repeterar satsdelar samt introducerar huvudsats, bisats, satsschema och fundament i en film av Charlotta Aspelin. Bokuppslagsbilden av ett satsschema i presentationen är hämtad ur Grejen med verb av Sara Lövestam. Sen fick eleverna arbeta med gen satslösning av huvudsatser och bisatser i häftet. Bisatser är knepigast att förstå. Tyvärr tänkte jag inte på att en av eleverna var färgblind, vilket ställde till det, när min genomgång av satsdelar till stor del byggde på färger. Detta moment upplevdes av eleverna som lite lättare och många tyckte faktiskt att det var ganska kul att klura med rutorna i schemat.

Inför provet gjorde jag denna sammanfattning, och flera elever efterfrågade ett dokument som jag skrev ut på papper.

vecka 4
Grammatikprov, vilket jag av naturliga skäl inte lägger ut här. Eleverna fick också i läxa att leta rätt på en text av formell karaktär, som de har skrivit tidigare. De flesta elever jag har haft i ettan, valde essäuppgiften Synen på arbete, som Martin Ahlstedt har skrivit, och som jag har använt som slutuppgift i Svenska 1. Det fina med den uppgiften är att eleverna lätt kan notera att de har använt olika slags språk i olika delar beroende på om de har sammanfattat skönlitterära källor eller sakprosa.

vecka 5(-6)
Genomgång om formellt språk och språklaboration med Charlottas film. Uppgiften finns detaljerat beskriven i detta dokument, där jag även har med elevexemplet från Katarinas planering. Mina elever skriver i Google Drive, där jag ger dem lärarrespons innan de får bearbeta sin text. Alla texter har minst tre frågeställningar, och de två första är obligatoriska:
  • Bygger jag ut mina nominalfraser?
  • Varierar jag mina fundament?
  • Varierar jag fundamentens längd?
  • Varierar jag meningslängden?
  • Använder jag de och dem rätt?
Den sista frågeställningen blev självklar för alla som har minsta svårighet med detta, dvs en majoritet. I skrivande stund har en elev bearbetat sin text efter min respons och en annan har nyss fått respons. Många har hunnit in i mitten av sin resultatdel. Det ska bli spännande att se slutresultatet!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar