onsdag 6 juni 2018

Bokbad på bygg: Saknad av Karin Alvtegen och en summering

Igår kom jag för första gången - tror jag - försent till svensklektionen i min egen klass. För en gångs skull hade jag kopplat av så mycket under förmiddagskaffet med kollegorna att jag glömde bort tiden. Eleverna är vana vid att kunna droppa in tjugo minuter före lektionen, så de såg både stressade och förvirrade ut, när jag kom ångande och hittade dem i en tät klunga utanför dörren.
- Ni vet vad ni ska göra, va?
- Aa.
- Jag slänger upp lite information i alla fall.
Sen följde ett (med få undantag) fokuserat arbete, när de elever som läst ut vår sista roman, skrev sin fjärde och sista läslogg följt av valbar slutuppgift.


I min klass på bygg- och anläggningsprogrammet har vi läst fyra romaner under läsåret, och jag har berättat om arbetet med var och en i tidigare inlägg:  
 När hundarna kommer av Jessica Schiefauer  - även introduktion, filmen John Hron och utvärdering
 Onanisterna av Patrik Lundberg
 Jag, En  av David Levithan
 Saknad av Karin Alvtegen

Nu är vi alltså klara med den fjärde och sista boken, Saknad av Karin Alvtegen. Romanen belönades med Glasnyckeln 2001 som Skandinaviens bästa kriminalroman. I centrum står den hemlösa Sibylla, efterlyst för mord. Hennes kamp för att rentvå sig själv varvas med tillbakablickar på hennes uppväxt, och romanen belyser såväl det psykologiska traumat som lett till hennes hemlöshet, som det utanförskap som hon delar med andra hemlösa. Redan från början hade jag bestämt att arbeta olika intensivt med romanerna. Med Schiefauer och Levithan har jag haft boksamtal i mindre grupper. De böckerna upplevdes som lite svårare än de andra av eleverna, som tyckte att samtalen stärkte deras förståelse. Till Alvtegen fick eleverna alltså bara skriftliga uppgifter, men jag uppmuntrade dem att diskutera mycket med varandra i samband med att de skrev. Däremot gjorde jag tre lässtopp i boken med högläsning, cirka tio sidor varje gång. Utmaningen för många elever var varken handlingen eller språket, utan de olika tidsplanen, vilket talar för att ge mer lässtöd i form av boksamtal även till denna roman i framtiden.

Här är uppgifterna. Jag har hämtat mycket från min kollega Sofie Anderssons upplägg och läromedlet Lär känna litteraturen. Eleverna svarade nyanserat och verkade inte ha några problem att förstå frågorna.


Läsloggar och slutuppgift till Saknad av Karin Alvtegen

Skriv både läsloggar och slutuppgift i samma dokument. Tänk på att

  • skriva tydligt och utförligt
  • använda exempel och citat
  • motivera dina tankar och åsikter
  • använda ett vårdat språk med stor bokstav, skiljetecken osv 
Eftersom ni har olika upplagor av boken och sidnumren kan skilja något står sista meningen ni ska läsa med under varje logg. 

Logg 1 efter sidan 70
Sista raden: "Hon satte sig på en bänk för att vänta."
a)  På sidorna 333-35 minns Sibylla en gång när mamman besökte hennes skola. Vad ville hon med sitt besök? Hur tror du att Sibylla upplevde det?
b) Vad tänker du om Sibyllas föräldrar?
c) När inser Sibylla att polisen jagar henne? Varför anmäler hon sig inte frivilligt och berättar sanningen?

Logg 2 efter sidan 137
Sista raden:  "Därefter tog hon fram en väska och började packa."
a) Sibylla är hemlös sedan många år tillbaka. Ge några exempel på hur hon klarar sig trots att hon inte får någon hjälp av samhället.
b) På julfesten på sidorna 101-103, när Sibylla är 17 år, får hon slutligen nog av sin mamma. Vad är det som får vreden att vakna inom henne? Gör hon rätt?
c) "Hon och Heino och de andra kanske var skapade för att utgöra samhällets undervegetation", tänker Sibylla på sidan 131. Vad menar hon med det? Vad tänker du om ett sådant påstående?

Logg 3 efter sidan 204
Sista raden: "Ni kan åka med mig in till stan."
a) Vilka känslor har Sibylla inför det nyfödda barnet som hon tvingas adoptera bort?
b) Beskriv Patrik. Varför hjälper han Sibylla, tror du?
c) På sidan 189 beskrivs ett fotografi från en av mordplatserna. Vilken information ger fotografiet?
Har du några gissningar om vad mördaren är för slags person?

Logg 4 efter bokens slut
a) På vilka olika sätt får Patrik och Sibylla fram information om mordoffren?
b) Sibylla öppnar aldrig kuvertet på sista sidan i boken. Varför gör hon inte det? Vad tänker du om hennes beslut?

Slutuppgift
Välj ett av följande ämnen. Skriv 300-600 ord.
a) Sibylla Willhelmina Beatrice Forsenström är huvudkaraktärens fullständiga namn. Vilken bild får du av familjen Forsenström? Hur är Sibyllas mamma och pappa som föräldrar? När Sibylla är 17 år trotsar hon sina föräldrar för första gången. Vad är det som får henne att göra revolt? Är det nödvändigt för henne eller har hon andra alternativ? Har du satt dig upp mot dina föräldrar någon gång? Berätta vad som hände. Rubrik: Familjerelationer

b) Sibylla växer upp i en förmögen familj. Ändå lever hon som hemlös i Stockholm. Hur hamnar hon i ett liv helt utanför samhället? Hur överlever hon på gatorna? Var sover hon? Hur får hon tag i mat? Hur sköter hon sin hygien? Genom Sibylla får vi läsare möta andra personer som också hamnat utanför samhället. Vilken bild tycker du att romanen ger av de hemlösas situation? Vad kan samhället göra för att hjälpa hemlösa? Rubrik: Hemlöshet.

Att läsa fyra romaner på ett år låter inte mycket, men många elever på yrkesprogram är ovana läsare och har därför både svårt att koncentrera sig på läsningen och svag läsförståelse. Förhoppningsvis har detta lilla bokbad givit inspiration, perspektiv, läsvana och kanske till och med lite läslust till även den ovane och ovillige läsaren. Trots all lästid och alla muntliga och skriftliga uppgifter, kan jag naturligtvis inte garantera att varje elev i klassen har läst varje sida i varje bok. I vart fall har vi etablerat en slags läskultur i klassen. I början tog det tid att komma ner i varv, både vid högläsning och tyst läsning. I slutet har vi utan vidare kunnat läsa tre kvart, och somliga en hel timme. Det är ibland nödvändigt att sära på elever för att skapa fullstädning ro, men när väl läsron är etablerad, håller den. Länge. Min nätkollega Martin Ahlstedt har låtit förstå att det bästa arbetet med romaner görs koncentrerat, vilket jag själv fick bekräftat under läsningen av den sista boken, då allt annat i kursen var avslutat.

De flesta gillade Schiefauers roman mest, men i övrigt gick meningarna isär. Somliga blev till exempel irriterade av hoppandet mellan olika kroppar i Levithans bok, medan andra tyckte att det var ett intressant upplägg. Min ambition var att erbjuda en bredd, där var och en skulle hitta någon favorit. Var och en har tagit del av fyra mycket olika berättelser, vilka i sig själva och genom arbetet med dem har givit nya perspektiv. Olika allmänmänskliga teman behandlas i romanerna, exempelvis identitet, utanförskap, kärlek, våld, vänskap och kön. Genom att lägga så mycket tid på litteraturen och de livsfrågor den behandlar i muntliga och skriftliga aktiviteter har jag markerat att detta arbete är viktigt.

Hur går jag vidare? Det återkommer jag till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar