onsdag 4 april 2018

Jag, En: Själavandring med blandat mottagande

Efter att ha läst När hundarna kommer av Jessica Schiefauer och Onanisterna av Patrik Lundberg under höstterminen, läste vi Jag, En av David Levithan som tredje bok i min etta på bygg- och anläggningsprogrammet. Denna bok var jag mest osäker på, och den fick också det mest blandade mottagandet. Många tyckte att upplägget var konstigt. Andra tyckte att det var ett spännande tankeexperiment. Huvudkaraktären En vaknar varje morgon i en ny kropp, kille eller tjej, fattig eller rik, tjock eller smal, glad eller olycklig, trevlig eller osympatisk. Det enda som stämmer är åldern, och att En befinner sig någorlunda i samma trakt hela tiden. Detta fungerar hyfsat tills En blir kär, och tvingas förklara och leva ut sin kärlek i ständigt skiftande skepnader. En högst speciell situation, vilken tillåter författaren att utforska vad identiteten består i genom att ställa kärleken på hårda prov mot bakgrund av korta besök i en lång rad olika tonåringars liv.

I början läste jag en hel del högt ur boken, och min lärarstudent Elsa hjälpte också till. Tyvärr fanns inte någon vanlig ljudfil att tillgå denna gång, men ett par elever lyssnade via Legimus inläsningstjänst i sina mobiler. Jag erbjöd cirka en timmes lästid på lektionerna varje vecka, vilket var något som uppskattades. Ytterst få tappade koncentrationen under en halvtimmes läsning. Sen gällde det ju att följa upp läsningen i uppgifter. Eftersom jag hade bestämt mig för att arbeta med boksamtal med den första och den tredje boken, lånade jag Martin Ahlstedts upplägg för två samtal och två skrivuppgifter. Så här ser uppgiften ut:


Jag, En av David Levithan

Boksamtal 7/2 och 7/3

Du deltar i två boksamtal. Inför varje samtal, välj ut och motivera minst två ställen i boken som du reagerat särskilt på, som vi sedan diskuterar i gruppen. Om det är något som är oklart i boken, är det också viktigt att ta upp.

Läsloggar
, klara v 8 och v 11


Skriv två läsloggar, den första om sidorna 7 - 156, och den andra om resten av boken. Koppla det du skriver till romanen, genom att ange sidnummer till allt du refererar till. Skriv i varje logg om följande:

1.      Välj några händelser du reagerat på och beskriv vad du tänkte/kände när du läste.
2.      Beskriv de viktigaste personerna, vad de gör och vad de är med om. I andra loggen jämför du också med vad du skrivit tidigare, och reflekterar över om dina intryck av huvudpersonerna har förändrats. Vad tycker du och tänker om personerna i boken? Känner du sympati eller motvilja? Går det att förstå och/eller förklara deras handlingar?
3.      Ge exempel på ett berättargrepp (t ex cliffhanger, tidshopp) och stilgrepp (t ex metafor/bildspråk) och reflektera över hur de påverkar läsningen.


Avsluta sista delen med en reflektion över boken som helhet. Utgå t ex från dessa frågor:
        I.           Har boken förstärkt eller förändrat din syn på något?
      II.           Har boken något viktigt att säga en ung läsare idag?
    III.           Vad ser du som bokens viktigaste budskap?

 
Detta bedömer jag


Du uttrycker egna tankar och åsikter i samtalen.
Du skriver sammanhängande läsloggar.
Du läser, återger innehåll och identifierar huvudtankarna i boken.
Du formulerar välgrundade iakttagelser och egna tankar utifrån boken.

Det första boksamtalet gick sådär, tyckte jag. Instruktionerna på uppgiftsbladet hade fallit i glömska här och där hos eleverna, och många kom dåligt förberedda till samtalet. Jag hade också för stora grupper. Inför det andra samtalet hade jag informerat bättre, och lyckats schema lägga fyra grupper under en 100-minuterslektion. Det gick bättre, men helt nöjd med förberedelserna var jag ändå inte. Många hade svårare att relatera till de frågor som aktualiserades i denna roman än förra gången, när vi diskuterade När hundarna kommer. De flesta är överens om att Schiefauers roman är bäst, medan det råder delade meningar om Lundbergs och Levithans böcker. De är ju också mycket olika. Några av eleverna hade fått nys om att Levithans berättelse nyligen blivit filmatiserad, och menade att vi borde se filmen, för att alla skulle förstå bättre. Jag har bestämt mig för att visa filmen vid tillfälle. Om inte annat, blir det ett slags uppsamlingsrace för de elever, som velat, men inte riktigt förmått att greppa handlingen. För att inte eleverna alldeles skulle gå vilse bland alla romanens korta kapitel, skrev jag dessutom en "ledstång" med några nyckelord, som vi hade god hjälp av i samtalen och när eleverna arbetade med sina läsloggar:


Ledstång till berättelsens kapitel


Sidor Kropp mm

7-35 Justin och Rhiannon.
6-54 Leslie Wong och hennes bror Owen.
55-57 Skylar Smith, fotbollsspelare.
58-67 Amy Tran. Bil och körkort. Rhiannon.
68-72 Okänd med abstinens.
73-83 Nathan Daldry. Träffar Rhiannon på fest. Somnar vid vägkanten.
84-90 Roger Williams – och Nathan igen.
VECKA 5: LÄS HIT.
91-97 Margaret Weiss.
98-105 Megan Powell.  Berättar sanningen för Rhiannon.
106-118 James. Nathan är med i TV.
119-126 Tom, James tvillingbror.
127-146 Kelsea Cook, som skär sig själv och vill dö.
147-156 Hugo, homosexuell.
VECKA 6: LÄS HIT OCH BOKSAMTAL 1.
157-174 Ashley ”Beyoncé” Ashton, 100% skitsnygg. Rhiannon och Justin.
175-182 AJ med diabetes. Tidningarna skriver om Nathan.
183-187 Adam Cassidy. Söker upp Rhiannon.
188 Chevelle.
189-190 Valeria, hembiträde utan uppehållstillstånd.
191-192 Sallie Swain.
193-194 Daniel Stevens.
195-197 Orlando.
198-211 I Rhiannons kropp.
212-218 Dylan Cooper. Rhiannon får veta vad som hänt.
VECKA 8: LÄS HIT OCH AVSLUTA LÄSLOGG 1.
219-226 Vanessa Martinez. Mejlväxling med Nathan.
227-237 George. Hemundervisning oxh stränga föräldrar.
238-239 Surita.
240-246 Xavier Adams. Utflykt till stuga med Rhiannon.
247-254 Dana, som har kört bil berusad.
255-265 Michael. Smiter från Hawaiiresa. Får en smocka av Justin.
266-277 Vic, en kille i en tjejkropp.
VECKA 9: LÄS HIT.
278-283 Marc. Begravning av farfar.
284-289 Finn Taylor, 150 kg.
290-295 Lisa Marshall.
296-299 Kasey med bruten fot. Möte med Nathan.
300-306 Ainsley Mills. Möte med pastor Poole.
307-310 Darryl Drake.
311-317 Zara, som är ihop med Amelia.
318 July. Sjuk.
319 Howie Middleton.
3320-335 Alexander Lin.
336 Katie.
VECKA 10: LÄS HIT OCH BOKSAMTAL 2.
VECKA 11: AVSLUTA LÄSLOGG 2.


Jag introducerade boken vecka 3. Sedan tvingades jag skjuta lite på lässchemat en vecka. Parallellt med romanläsningen har vi arbetat med annat under ungefär halva lektionstiden.


I samband med att jag utvärderade vårt arbete med argumentation i Google formulär (vilket underbart litet verktyg!) misstänkte jag att klassen började bli lite trötta på mina böcker, och kanske ville ha lite egen valfrihet inför den sista boken, så jag ställde följande fråga till eleverna:
Om sista boken, vad föredrar du?
  • Gemensam bok i klassen med högläsning, ljudfil och läsloggar. 
  • Grupper läser olika böcker, diskuterar i gruppen och redovisar i tvärgrupper för andra.
  • Var och en väljer en bok själv och redovisar muntligt eller skriftligt.Jag blev förvånad över svaren, som man kan tolka på olika sätt. Antingen är det trevligt med mina bokval och vårt sätt att arbeta, eller också verkar alternativen mindre attraktiva av olika skäl. Jag satte mig med några olika grupper i korridoren och diskuterade saken. Många gillar mycket riktigt mitt val av böcker, trots att de inte skulle ha funnit eller valt att läsa dem på egen hand. De uppskattar också högläsning och att kunna diskutera med andra inför skrivuppgifterna. Vi går alltså vidare som planerat efter påsk med Saknad av Karin Alvtegen.

 Här är övriga inlägg om mitt "bokbad på bygg".
 När hundarna kommer av Jessica Schiefauer  - även introduktion, filmen John Hron och utvärdering
 Onanisterna av Patrik Lundberg

 Saknad av Karin Alvtegen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar