lördag 7 oktober 2017

GoogleDrive - ett självklart verktyg

 Jag har gjort en resa med Google Drive:
1) den trevande introduktionen i gymnasiet,
2) drunknade i ängsligt täta genomsökningar,
2) ett års paus med traditionella Word-inlämningar i lärplattform, 
4) tillbaka till ett mer hållbart arbetssätt i Google Drive.

Detta inlägg sammanfattar på nybörjarnivå hur jag hur jag använder Google Drive idag. Om någon undrar varför jag inte använder det betydligt smidigare klassverktyget Classroom istället, är det enkla svaret: jag saknar tillgång. Min kommun har valt andra lösningar, och jag gör det bästa av situationen. Med röd färg har jag markerat de viktigaste två skälen till att jag anser Google Drive vara det enda alternativet för mig som svensklärare.

Strukturen

1. Varje ny elev loggar in på Google Drive och skapar en mapp, som t ex får namnet "Nils Svenska".  "Nils" talar om för mig att detta är Nils mapp. "Svenska" talar om för Nils att detta är svenskmappen, så att han kan skilja den från andra ämnen eller privat material. Man behöver alltså ett Google-konto, och här uppstår det ibland en del trassel innan allt fungerar som det ska.
2. Nils och alla andra elever i klassen eller gruppen delar sina mappar med mig via min gmail-adress. Så här ser de delade elevmapparna ut sedan hos mig. Gubben i mappen betyder att den är delad:


3. Jag loggar in på Google Drive och skapar egna mappar för varje klass eller grupp, där jag lägger elevernas mappar. Så här ser några av mina gruppmappar ut. Ingen gubbe, ty de är icke delade. Detta går bara att göra i Google Drive, inte i One Drive. Utan denna egna gruppstruktur skulle mängden mappar bli omöjlig att överblicka och hantera:

4. I varje elevmapp skapar jag eller eleven undermappar efter olika ämnesområden. Nya elever behöver hjälp med detta. De mer erfarna klarar det själva. Så här det ut i Svenska 1-elevernas elevmappar.


 

 

 

 

 

 

 

Skrivarbetet

1) Eleven går in i Drive, helst in i rätt mapp från början, och skapar där ett dokument med ett passande namn. Allt som skapas innan i en delad mapp, delas också automatiskt. Jag får aviseringar både i datorn och mobilen så fort något skapas, redigeras eller kommenteras. så sent som igår fick jag en syrlig fråga om när jag tänkte ge respons på ett dokument, men när vi letade, upptäckte vi att det inte låg i den delade mappen, och då var det ju inte tillgängligt för mig. Det är dock lätt att rätta till: bara att dra in dokumentet på rätt plats.
2) När jag har haft en lektion, där alla elever påbörjar samma övning eller uppgift, sätter jag mig och går igenom vad de har åstadkommit. Enklast är att bara klicka på mina aviseringar i höger kolumnen. Här har jag markerat den grupp jag vill undersöka, och kan skrolla till höger bland alla aviseringar: 
3) När jag går in i elevens dokument, kan jag markera ett avsnitt och kommentera olika saker. Ibland kommenterar jag litet och ibland lite mer. I Google Drive radar kommentarerna upp sig på ett överskådligt sätt, vilket gör att både eleven och jag ser vad kommentarerna handlar om. I One Drive syns bara en bubbla, som leven måste klicka på, för att läsa innehållet. Eleven tar till sig responsen, agerar när så krävs och klickar sedan på "Lös".


4) Hur vet jag när eleverna är klara, utan att leta i varje mapp? De får helt enkelt säga till, t ex genom en kommentar i sitt eget dokument. Det är säkrare än att meddela muntligt i klassrummet.

Bedömning

Detta sätt att producera text gör det lättare att övervaka skrivprocessen. Dels ser jag texten växa fram, dels kan jag gå tillbaka i versionshistoriken, och se när och hur stora delar av texten som har tillkommit. I kombination med övervakade skrivprov på lektionstid ger detta säkra bedömningsunderlag. Jag meddelar aldrig betygsliknande bedömning i Google Drive, utan dels får eleven en markering i en kunskapskravsmatris (Tack för den!) i lärplattformen Vklass, dels delar jag ut en matrisbedömning på papper i skolan, där jag skiljer på vilka bedömningsaspekter av kraven som uppfyllts på olika nivåer. Jag väger alltså inte samman exempelvis skriftspråk och litteraturkunskaper till ett provbetyg eller ett uppgiftsbetyg. En sådan liten enkel matris kan se ut så här:

 

Jag är fortfarande - så vitt jag vet - rätt ensam om att arbeta med Google Drive på min arbetsplats. Trots att jag numera är helt övertygad om att detta är det bästa sätt att arbeta på för mig i min skrivundervisning, är det lite tråkigt att jag inte har lyckats inspirera fler, men jag fortsätter att utveckla min egen skrivundervisning och berättar gärna mer för den som vill veta.

Här är några tidigare inlägg där jag har beskrivit mitt arbete i Google Drive:
Nyheter för eleverna: Delaktighet och Google Drive
Så spar jag energi i skrivundervisningen
Den 27 november föreläser jag om min skrivundervisning på fördjupningsforum för gymnasielärare i svenska i Stockholm. Då blir det mycket prat om motiverande skrivprocesser och formativ respons i Google Drive. Jag hoppas på många intressanta samtal!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar