måndag 29 december 2014

Jag jobbar gärna på lovet därför att...

då är jag utvilad och har lättare att komma på idéer,
jag får arbeta ostört och då tänker jag bättre,
jag kan ta god tid på mig och det är skönt,
jag kan det lugnare under terminen, och slipper negativ stress,
när jag har lov vill jag göra sånt som är kul, och jobbet är kul,
mitt jobb är min hobby och mitt stora intresse,
det hjälper mig att orka ända till pensionen.

Om du vill göra andra saker än jag: bra! Friheten är viktig.

måndag 22 december 2014

Om prov i allmänhet och poängsatta sådana i synnerhet

Mitt förra inlägg om hur jag upptäckt nya fördelar med prov väckte en häftig debatt i två Facebookgrupper. I gruppen Svensklärarna diskuterades bland annat hur prov påverkar elevernas syn på vad som är viktigt att lära sig. Jag tycker det är intressant att koppla dessa frågeställningar till den nya webbkursen Bedömning och betyg, där jag själv har kommit halvvägs. Om jag tillämpar metoden "baklängesplanering" enligt Grant Wiggins modell Understanding by Design, utgår jag från kunskapskraven, alltså vilket kunnande jag vill att eleverna ska förvärva. Om jag sedan finner att dessa kunskapskrav mycket väl låter sig testas bland annat i en provsituation, och mina elever är väl medvetna om vilka krav de ska uppnå, borde inte provet förleda dem att tro att kunskap bara är något som kan testas i prov. De vet ju om att jag bedömer på andra sätt också, och det är mitt jobb att berätta för dem hur jag ser på detta med bedömning, så att de känner sig trygga i vetskapen om att jag både bedömer valitt och reliabelt (relevant och tillförlitligt).

Frågan ställdes också om huruvida det går att upprätthålla en bra balans mellan nyttig och skadlig stress med många prov. Det ser jag som en svårare fråga. De individuella skillnaderna är stora. Alla behöver inte göra prov. Jag måste som lärare försöka hitta en bra lösning för varje elev och för varje grupp - inom rimliga gränser. Det är viktigt att ständigt föra en dialog med eleverna om arbetet.

I gruppen Bedömning för lärande tog diskussionen en annan vändning: poäng på prov eller inte. En person antydde att poäng är omodernt och alltid är negativt. Andra berättade om hur de arbetar med poängsatta prov, och har positiva erfarenheter av det. Jag använder mig inte själv av kvantitativ bedömning, men jag vill inte kategoriskt kritisera dem som gör det.

När jag började som spansklärare för tolv år sedan, satte jag poäng på provfrågorna. Förmodligen gjorde jag det oreflekterat, eftersom det fanns plats för sifferpoäng på de förtryckta proven. Jag fick emellertid hitta på poängen själv. Det kunde vara 4 p för en helt korrekt mening och 1,5 poäng för en begriplig. Efter ett tag slutade jag med det, för jag upptäckte att 1) de ingav en falsk känsla av objektivitet, 2) det var ohyggligt svårt att poängsätta på ett rättvisande sätt, så att det stämde med kvaliteterna "till viss del" osv i kunskapskraven (jag säger inte att det är omöjligt) och 3) eleverna hakade upp sig på siffrorna, petade, jämförde och försökte norpa fler poäng genom att kotrollräkna. Diskussionen handlade om huruvida jag hade räknat rätt och räknat lika istället för om jag hade poängsatt rätt saker. 

När jag sätter poäng på nationella läsförståelseprov, tycker jag att mallen fungerar ganska bra, men jag skulle inte vilja försöka mig på något liknande själv. Jag håller mig till kvalitativ bedömning med hjälp av matriser. Många av mina kollegor sätter poäng, till exempel i matematik, men jag tror inte på att jag kan göra det lika bra själv i mitt ämne svenska.

söndag 21 december 2014

Prov ger fler chansen att lyckas


Jag sitter och summerar resultaten hittills i mina tre ettor denna min första termin på yrkesförberedande program. Jag har tidigare beskrivit den noggranna arbetsprocessen med egna referat. Dem har inte alla avslutat. Ett enda prov har vi därefter haft, ett referatprov. Min tanke var att en förhållandevis enkel provuppgift att skriva referat utifrån en källa skulle rädda dem som inte lyckats så bra med sitt filmrecensionsreferat. Det visade sig vara ett lyckokast. Alla som var där presterade hyfsat! Textbearbetning fixar de alltså på E-nivå eller högre. Vad gäller övriga kunskapskrav ser det dystrare ut. Bokuppgifter saknas. Argumenterande texter saknas.  I elevernas Drive-mappar finns påbörjade uppgifter och en del saknas helt trots tillräcklig tid. Många presterar alltså (nästan) bara i en provsituation.


Jag tror inte att det handlar så mycket om att eleverna bara tror att prov räknas, utan att det snarare beror på problem med koncentration eller helt enkelt självdisciplin. Uppgiften i en provsituation är tydlig, avgränsad och väldefinierad. Eleverna har inget annat val än att gå in i sig själva och fokusera. Att jag kontrollerar vad de gör har nog också en reglerande betydelse, men viktigast är de tydliga ramarna. När mina treor skrev prov i språkhistoria, arbetade de flesta av dem också intensivt och bättre än nånsin under mer än två timmar, och de verkade trivas. Vem presterar inte bättre när alla är lugna och fokuserade? 

Min slutsats är: ge prov på allt som går att ge prov på! Jag, som i grundskolan har haft inställningen att prov stressar elever i onödan, har tvingats tänka om. Prov är en kompensatorisk metod, som gynnar elever med koncentrationssvårigheter. Med prov menar jag inte att jag bara tittar på. Det är ett intensivt arbetspass även för mig: Jag peppar, tipsar, förklarar, lugnar och till och med bekräftar. Ingen släpps iväg utan att ha fått chansen att göra sitt bästa. Prov skapar arbetsro och fokus, och låter därmed fler uppleva att de lyckas!