torsdag 27 november 2014

En vanlig onsdag

6.20 ringer klockradion. Frukost. Dagens Nyheter. Jönköpingsposten. Matlåda. Kör till Bäckadal. Plockar ihop min korg med dator och papper och tar hissen till tredje våningen.

8.10 - 9.40 Svenska 1 på industriprogrammet. Pratar planering och gamla läxor tills äntligen de flesta har kommit. Elevrådskrav om fler genomgångar av Fronter och Drive. Inga (nästan) andra lärare använder digitala verktyg, påstås det. Jag pratar om Fronter. Jag visar. Igen. Googlepresentation om referatteknik. Noggrann och långsam genomgång med fler exempel på whiteboarden. Alla gör en övning ur Svenska impulser: välj två av sex artiklar. Skriv två referatinledningar med fullständiga källhänvisningar och två citat, ett kort och ett blockcitat. Trassel med Google Drive. En elev installerar Drive på sin dator och får det att fungera. Missförstånd kring uppgiften. En hel del bra jobb! Jag springer omkring. Ständigt tre, fyra elever som väntar. Hur kan jag göra genomgången ÄNNU tydligare? Jag lyckas komma ihåg att be eleverna om hjälp med att städa salen.

Kaffepaus med lite prat om hur rektorer ska kunna göra en vettig lönesättning utan att göra lektionsbesök.

10.00 - 11.25 Svenska 1 på bygg- och anläggningsprogrammet. Repris på förra lektionens upplägg. Lite tydligare. Färre missförstånd. Tipsar om ett bra exempel hos en elev som har lyckats. Många rusar dit och vill se. Eleven ser stolt ut. Det där ska vi göra om, tänker jag. Lika mycket spring som förra lektionen. Vi brukar ha en liten rast, men det glöms bort. Jag börjar bli trött. Även nu får jag lite hjälp med att sätta upp stolar och rätta till bord.

Lunch med kollegorna i hus 1. Alltid lika trevligt och lättsamt. Hinner med lite korrespondens. Ständigt ny epost från speciallärare, syv, rektor, utbildningsledare m fl. Somligt följer med mentorsrollen, somligt har med ämnesansvaret att göra och somligt med prövningsansvaret.

12.20 - 13.50 Svenska 1 i min egen byggklass. Det är som att komma hem. Vi ligger lite efter: tre gruppseminarier kring Förr eller senare exploderar jag av John Green återstår. Alla får i uppgift att sammanfatta en artikel utanför salen i "Gröna rummet" medan jag har seminarier. Det blir trevligt. Alla deltar mer eller mindre aktivt med egna tankar kring bok och film, relationer, karaktärer, teman, motiv, intertextuella kopplingar, kopplingar till sig själva och världen mm. Efteråt är jag alldeles slut, och vi slutar lite tidigare. Jag glömmer att be om hjälp med salen, så det tar en stund att fixa till möblerna. Varför är det alltid någon som glömmer sin jacka, och hur kan man glömma sitt datorfodral?

Jag hinner skicka ett sms till den elev jag ska träffa om en stund om var vi ska vara. Diskussion med kollegor om hur vi ska organisera vår resurstid. Några av oss, även jag, vill disponera den själv till våra egna elever. Andra vill att vi ska turas om och ta hand om varandras elever. Jag stoppar in frågan i bakhuvudet till eftermiddagens ämneskonferens.

14.00 - 15.00 Resurstid. Jag har stämt träff med en elev i min Svenska 2-grupp. Vi ska fixa en grundstruktur till en argumenterande text, och det lyckas vi med. Jag använder min egen måltext, som jag har publicerat här i bloggen tidigare under titeln Min förebild. Eleven hittar med lite hjälp ett bra ämne och skriver en hel del. Det kommer att bli bra.

Plockar i ordning i arbetsrummet inför ämneskonferensen. Går förbi bilen och lämnar den tomma matlådan. Hinner heja på några kollegor i hus 2 före mötet. Kaffeautomaten trasslar till en början.

15.30 - 17.00 Ämneskonferens i svenska i biblioteket. Vi pratar om prövning, litteratur, nätverk, fortbildning, aktuella arbetsområden mm. En obehörig vikarie lägger rättning och bedömning på hög. Vem tar hand om det? Ganska bra diskussioner om fortbildning och kollegialt lärande. Alla vill komma igång på något sätt, och vi ska följa upp det på studiedag 28/11. Kollegorna på fordonsprogrammet beskriver ett intressant upplägg där de får in karaktärsämnen på ett bra sätt. Fordonseleverna redovisar om ex vis byte av bromsklossar med bilder och fordonslärarna är med som publik. När orkar jag komma så långt? tänker jag, som knappt har koll på vad alla mina yrkeskollegor på bygg heter än.

Hem med bilen. Middag. Kolla Drive på datorn. Det tar några timmar. Var är alla sammanfattningar i min klass? Jag letar och letar. Frågar i Facebookgruppen. Blir sur. Till slut visar det sig efter lite diskuterande att de flesta har jobbat bra. De har bara skrivit på fel ställe. Alla ettor har fått nya Doctopus-mappar, men i min klass har jag inte hunnit gå igenom det ännu.

22.30 I säng. Pratet i klassens Facebookgrupp fortsätter en stund. Vi kommer överens om att reda ut hela trasslet nästa dag. Hjärtan och glada smilisar. Godnatt.

onsdag 5 november 2014

Treornas kamp med lässtrategier och en referatfilm till ettorna.

Detta inlägg är en direkt uppföljning av det närmast föregående, då jag berättade om min läsförståelsefilm. Treorna fick se min film om läsförståelsestrategier. Jag hade fått idén och lagt upp den så sent, att bara ett par elever hade hunnit se den före lektionen. Sen satte vi igång med att tillämpa de nya verktygen på en ny debattartikel: Följ FN-lag mot rasism och tvinga SD att bekänna färg.

Det är säkrast att jag spaltar upp begreppen lite. Med verktyg menar jag här thieves-formulär, VÖL-schema, checklista och tankekarta. Det är egentligen alldeles för omständligt att använda dem allihop till en så pass kort text, men jag ville att eleverna skulle få testa dem, jämföra, reflektera och diskutera.

Vi snackar 18-åringar nu. Somliga har ett mycket mer vuxet och utvecklat metakognitivt tänkande än andra. Somliga har läst mycket, och är därför redan drivna läsare, medan andra har märkbara svårigheter att ta sig igenom en debattartikel. Dessa olika förutsättningar påverkade troligen de skiftande resultaten mycket. Jag tycker att de flesta gjorde ett ambitiöst arbete med att fylla i sina formulär, och de arbetade på olika sätt, vilket ju är helt okej. 

Thieves-formuläret var populärt. Med hjälp av tydliga frågor om titel, rubriker, introduktion, illustration mm synliggjorde eleverna sin förförståelse om hela ämnet. Många skrev så mycket att jag var rädd att energin inte skulle räcka ända till tankekartan, och den oron var befogad. Jag tipsade om att skriva lite mindre, så att de hann allt och inte tappade tråden...

VÖL-schemat upplevde flera som lite svårt att förstå, och de tolkade uppgiften mycket olika. Vissa ställde bara frågor om begrepp, kanske för att jag hade gjort det i min film. Några elever ställde frågor om SD:s politik (som de inte fick svar på i texten). Några elever tyckte att checklistan ersatte VÖL-schemat. Andra tyckte att den var onödig. Något som alla uppskattade värdet av och var väl förtrogna med var tankekartan. Många gör fantastiska tankekartor, som sammanfattar ämnet på ett elegant sätt! 

I slutet av arbetet kom jag på att jag kanske skulle filma, så jag sprang och hämtade min Iphone, och började filma deras händer och papper. Det klippet blev inte alls bra. De hann mycket olika långt, så någon gemensam diskussion gick inte att genomföra direkt efteråt. I stället fick var och en skriva en egen reflektion, innan de övergick till att göra referatövningar utifrån texten. Jag har inte fått in alla ännu, men överraskande många upptäckte att arbetssättet hjälpte dem att förstå texten snabbare. I de diskussioner jag hade medan jag gick runt, framgick att metoden belyste och förstärkte omedvetna och automatiserade processer. Man kan jämföra med att köra bil: när jag övningskör med mina barn, tvingas jag bli medveten om vad jag gör med fordonet och hur jag beter mig i trafiken, för att jag ska kunna förklarar det för någon annan, vilket återigen stödjer modelleringsmetoden. När en lärare eller elev tänker högt om sin läsförståelse, blir de omedvetna processerna tydliga både för den som talar och den som lyssnar.


Eftersom jag hade fått blodad tand, gjorde jag en liten film till, denna gång om referatteknik. Ja, jag vet att det redan finns ett antal dylika, men jag vill inte ha med alltför mycket information. Det ska bli spännande att se hur den tas emot: