onsdag 5 november 2014

Treornas kamp med lässtrategier och en referatfilm till ettorna.

Detta inlägg är en direkt uppföljning av det närmast föregående, då jag berättade om min läsförståelsefilm. Treorna fick se min film om läsförståelsestrategier. Jag hade fått idén och lagt upp den så sent, att bara ett par elever hade hunnit se den före lektionen. Sen satte vi igång med att tillämpa de nya verktygen på en ny debattartikel: Följ FN-lag mot rasism och tvinga SD att bekänna färg.

Det är säkrast att jag spaltar upp begreppen lite. Med verktyg menar jag här thieves-formulär, VÖL-schema, checklista och tankekarta. Det är egentligen alldeles för omständligt att använda dem allihop till en så pass kort text, men jag ville att eleverna skulle få testa dem, jämföra, reflektera och diskutera.

Vi snackar 18-åringar nu. Somliga har ett mycket mer vuxet och utvecklat metakognitivt tänkande än andra. Somliga har läst mycket, och är därför redan drivna läsare, medan andra har märkbara svårigheter att ta sig igenom en debattartikel. Dessa olika förutsättningar påverkade troligen de skiftande resultaten mycket. Jag tycker att de flesta gjorde ett ambitiöst arbete med att fylla i sina formulär, och de arbetade på olika sätt, vilket ju är helt okej. 

Thieves-formuläret var populärt. Med hjälp av tydliga frågor om titel, rubriker, introduktion, illustration mm synliggjorde eleverna sin förförståelse om hela ämnet. Många skrev så mycket att jag var rädd att energin inte skulle räcka ända till tankekartan, och den oron var befogad. Jag tipsade om att skriva lite mindre, så att de hann allt och inte tappade tråden...

VÖL-schemat upplevde flera som lite svårt att förstå, och de tolkade uppgiften mycket olika. Vissa ställde bara frågor om begrepp, kanske för att jag hade gjort det i min film. Några elever ställde frågor om SD:s politik (som de inte fick svar på i texten). Några elever tyckte att checklistan ersatte VÖL-schemat. Andra tyckte att den var onödig. Något som alla uppskattade värdet av och var väl förtrogna med var tankekartan. Många gör fantastiska tankekartor, som sammanfattar ämnet på ett elegant sätt! 

I slutet av arbetet kom jag på att jag kanske skulle filma, så jag sprang och hämtade min Iphone, och började filma deras händer och papper. Det klippet blev inte alls bra. De hann mycket olika långt, så någon gemensam diskussion gick inte att genomföra direkt efteråt. I stället fick var och en skriva en egen reflektion, innan de övergick till att göra referatövningar utifrån texten. Jag har inte fått in alla ännu, men överraskande många upptäckte att arbetssättet hjälpte dem att förstå texten snabbare. I de diskussioner jag hade medan jag gick runt, framgick att metoden belyste och förstärkte omedvetna och automatiserade processer. Man kan jämföra med att köra bil: när jag övningskör med mina barn, tvingas jag bli medveten om vad jag gör med fordonet och hur jag beter mig i trafiken, för att jag ska kunna förklarar det för någon annan, vilket återigen stödjer modelleringsmetoden. När en lärare eller elev tänker högt om sin läsförståelse, blir de omedvetna processerna tydliga både för den som talar och den som lyssnar.


Eftersom jag hade fått blodad tand, gjorde jag en liten film till, denna gång om referatteknik. Ja, jag vet att det redan finns ett antal dylika, men jag vill inte ha med alltför mycket information. Det ska bli spännande att se hur den tas emot:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar