onsdag 7 oktober 2015

Yrkeselever utmanar sin svensklärare

Om du har svenska på yrkesförberedande program, vill jag verkligen rekommendera denna inspirerande uppgift, som jag nu gör för andra året i rad. Jag har hämtat den från Svenska impulser för yrkesprogrammen.

Förra året gjorde jag uppgiften på BA-programmet och industriprogrammet. I år får även frisörelever utmana mig. Eleverna på bygg- och anläggningsprogrammet kan dessutom utmana varandra, eftersom de i år 1 prövar olika yrkesinriktningar i den så kallade "rundsvängen": trä, mur, plåt, måleri, anläggningsmaskin och markanläggning, som kombineras med olika teoriområden och ställningsbyggnad. Först svarar jag eftersom jag vet minst (än så länge). Om jag inte kan svaret, får övriga klassen gissa. En elev får föra poängprotokoll på tavlan, där jag och klassen har varsin kolumn. Tävlingar är oftast kul, och idag blev engagemanget stort i klasserna.

Det finns flera syften. Det primära är att öka medvetenheten om yrkesspråkets roll som ett led i arbetet med kunskapskravet om att kunna reflektera kring språklig variation, men idag upptäckte eleverna och jag två andra syften: intresseskapande förförståelse inför den station man ännu inte har besökt och en bra repetition av flera viktiga begrepp, nu när alla eleverna står i begrepp att komma till ett nytt ställe nästa vecka.

Så här gör vi:
  • Eleverna arbetar i grupper om 3-5.
  • De listar cirka tio yrkesuttryck var.
  • Frisörgrupperna samordnar sina listor, så att de inte överlappar varandra. Det behövs inte i BA-klasserna, eftersom de representerar olika inriktningar.
  • De får instruktionen att antingen visa ord, som jag ska förklara, eller också visa bilder av t ex verktyg, som jag ska sätta ord på.
De flesta har hittills valt att sätta ihop en powerpointpresentation med ord. Några har presenterat en bild efter att jag har gissat, medan andra har ritat på whiteboarden. I den ena byggklassen förlorade jag knappt. I den andra klassen ligger jag bättre till och har chans att vinna, när vi fortsätter imorgon. Jag undrar hur jag lyckas mot frisörerna...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar