måndag 14 september 2015

Referatrepetition i Svenska 3 - grunden till ett formellt skrivande


Favorit i repris från förra året, som i mitt tycke blev lyckat, i alla fall att döma av elevernas förbättrade insatser på referatteknikens område jämfört med i tvåan. Det vetenskapliga skrivandet är en svår nöt att knäcka för många elever, och jag har förstått att jag måste sätta tekniken tidigt och stegvis innan det är dags att skriva pm. Vi tränade under tre veckor på ganska svåra debattartiklar från Dagens Nyheter från förra året. Jag hade tänkt byta ut dem, men upptäckte att ämnena kändes minst lika aktuella fortfarande. De handlade om tiggeriförbud, en-statslösning i Israel/Palestina och om Sverigedemokraternas budskap. Eleverna fick arbeta med att förstå artiklarna och besvara frågor medhjälp av citat och referat. Vi har satt läsförståelsestrategierna i arbete genom förförståelse, frågor, problemlösning och sammanfattning. Jag har tillämpat cirkelmodellen genom att visa exempel både före och efter elevernas egna lösningar. De har fått respons på sina övningar. Idag knöt vi ihop påsen med ett referatprov, där uppgiften bestod i att referera en debatt: en artikel och två repliker om terminsavgifter i högskolan.

Jag är precis klar med bedömningen av referaten. Den fokuserar på källhantering, disposition och språk. Dels har jag kladdat på pappersutskrifter, eftersom jag tycker det fungerar bäst för mig, dels häftar jag fast en liten matris ovanpå för överblickens skull. Nu är det dags att återkoppla resultatet till mig själv och min egen planering. Det har varit ett hyfsat bra och lärorikt upplägg, men nu behöver eleverna träna på att själva referera mer med egna varierade ordval och att binda ihop sina texter. Vi har lagt ut kursen i dubbel bemärkelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar