tisdag 7 oktober 2014

Tyst kunskap i åtta punkter

Jag läser en kommentar på Facebook med en önskan om att vi förstelärare ska visa mer på Facebook vad vi gör. Upp till bevis, tänker jag först. Jag vill ju göra rätt för mig. Hmm. Hur visar andra? Jo, de berättar om matriser, kunskapsväggar, modeller och verktyg. Vad har jag att komma med då? Novis på digitala verktyg (jämförelsevis). Jobbar inte så mycket med rutiga informationsmaterial längre. Vad är jag bra på? Vad är viktigt för mig? Bäst att titta i min meriteringsportfölj från Arete. Där skrev jag ju faktiskt ned sånt. Sen kommer en utmaning från Hanna Fjeld att komponera en lista på goda pedagogiska principer. Jag slår ihop det.

1. Håll koll på varenda kotte, och gör vad du kan för att inte lämna någon efter.
Arbeta systematiskt för att varje elev ska veta vad som krävs genom att sammanfatta kraven i de förmågor som ska utvecklas och regelbundet återkomma till dem. Ge varje elev individuell respons i klassrummet eller digitalt. De ska veta att du har koll på var och en, även om du inte hinner tala enskilt med var och en längre stunder under varje lektion. De ska veta att du sätter rättvisa betyg, eftersom du noggrant redovisar hur, vad och när du har bedömt.

2. Ta aktivt till dig ny kunskap och var öppen för pedagogiska samtal.
På så sätt bidrar du till utvecklingen av din skola och undervisningen, så att både elever och kollegor gynnas. Lyssna på andra. Var beredd att testa nya idéer och revidera din uppfattning.

3. Skapa sammanhang och struktur tillsammans med eleverna.
Samverka med eleverna kring planeringen. Utgå alltid från deras förförståelse och var lyhörd för individuella behov. Lägg ingen prestige i din egen planering, utan var beredd att modifiera vid behov. Det finns elever som till att börja med inte är intresserade av medinflytande och dialog, men får de chansen blir fler intresserade, tycker jag mig ha märkt.

4. Utmana eleverna och visa att du har höga förväntningar på dem.
Ställ höga krav, men var beredd att stödja om det behövs. Stötta i första hand med strukturer eller exempel i stället för att sänka nivån eller tempot. Var inte rädd för att låta skilda förutsättningar synas, men framhäv dem inte heller.


5. Synliggör elevernas lärande i förhållande till kraven.
Kamratrespons och självbedömning gör eleverna medvetna om vad de ska fokusera på, inte bara genom jämförelser med kraven, utan också genom att de tillägnar sig begreppen.

6. Aktivera varje elev.
Genom digitala och formativa verktyg som ex vis sociala medier, no hands upp eller exit tickets får varje elev oavsett förutsättningar det talutrymme, inflytande och lärande som den förtjänar.


7. Värna arbetsro och samarbete!
Försök skapa en miljö, där det är fint att anstränga sig och fokusera på arbetet. Eftersträva en anda, där alla vågar göra misstag, du också, och där eleverna gärna hjälper och uppmuntrar varandra. Missa inte tillfällen att främja samarbete i stället konkurrens.

8. Främja öppenhet, samarbete och kollegialt lärande. 
Även tankearbete fungerar bättre när vi utför det tillsammans eller får konstruktiv respons. Fråga hur andra gör, lär av kollegor inom andra ämnen. Var solidarisk och lojal med dina kollegor. Var uppmärksam på om någon har det tungt. Dela med dig och samplanera för elevernas skull.

Så blev det. Inga flashiga modeller. Kanske lite BFL. Mest "tyst" kunskap.1 kommentar: