söndag 17 februari 2019

Checklista för text, ej genrespecifik

Denna lista rafsade jag ihop lite snabbt när niorna började bli klara med sina noveller i Google Drive. Förutom den individuella responsen om dramaturgi och annat som hör novellen till, upptäckte jag att elevernas i övrigt fina texter innehöll en rad formella fel, många av dem säkerligen möjliga att upptäcka själv för skribenten. Jag skrev därför raskt in en checklista som kommentar i de flesta dokument jag inte redan hade givit detaljerad respons. Sen slog det mig att nån annan lärare kunde ha glädje av listan. Bra tips till nya kollegor, inspiration och chans till förbättringstips från äldre kollegor. Det sista fick jag erfara med besked, kanske inte på det sätt jag hade önskat. Efter ganska skarp ordväxling och därefter, i mitt tycke alltför massiv, uppbackning, raderade jag mitt inlägg, men jag har nu tänkt till, delvis omformulerat och även kompletterat min checklista, som kommer här. Planka, ändra, ta bort och lägg till. Tipsa gärna om förbättringar och tack för hjälpen!

När du är klar, kontrollera att du har fixat följande:

 1. Ditt eget namn i sidhuvudet.
 2. En intresseväckande titel.
 3. Styckeindelningen. Infoga blankrad eller gör insteg. Att bara byta rad kallas hybridstycke, och är inte okej. Kontrollera att du byter stycke på rätt ställe och att styckena känns lagom långa.
 4. Layouten i övrigt. Ser fördelningen av text och sidbrytningar samt val av teckensnitt lugna och snygga ut?
 5. Innehållet och den röda tråden. Läs igenom lugnt, helst högt, och kontrollera att allt hänger ihop på ett begripligt sätt. När du läser högt, hittar du massor av småfel också.
 6. Får du fram vad du vill ha sagt eller är det otydligt någonstans?
 7. Är det tjatigt eller övertydligt någonstans?
 8. Tempus. Blanda inte presens(nutid) och preteritum(dåtid) huller om buller.
 9. Ta bort talspråk, t ex "dom", "de va", "medans" eller "kolla".
 10. Försök hitta och rätta felaktiga hopskrivningar, t ex "tillslut", "påväg" eller "iallafall".
 11. Försök hitta och rätta felaktiga särskrivningar, t ex ""Amerika resan" eller "storstads bullret".
 12. Försök hitta och rätta satsradningar. Om du är osäker, använd bara kommatecken i uppräkningar, s k triader, t ex "Jag köpte tomater, gurka och sallad".
 13. Kontrollera att du har stor bokstav i början av varje mening och alla namn, även efternamn. Ta för vana att försöka skriva rätt från början hellre än att bara rätta i efterhand. Då gör du färre missar.
 14. Kontrollera och rätta även övriga slarvfel och alla stavfel som du kan upptäcka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar