lördag 23 februari 2019

Debattävling!

Här har jag plockat, anpassat och kombinerat material som jag tidigare har använt i nian respektive i Svenska 1. Först "värmde" jag upp eleverna, som redan har argumenterat skriftligt tidigare, med ett par gemensamma muntliga övningar, inspirerade av Svenska 1 Helt Enkelt av Lena Winqvist och Annika Nilsson:

Våga ta ställning

Instruera eleverna att visa sin åsikt genom att lyfta båda händerna högt över huvudet om de håller med och hålla båda armarna nedåt om de inte håller med. Läs sedan upp en mängd påståenden, både lättsamma och lite mer laddade,  t ex "Jag gillar hundar" och "Jag oroar mig ofta". Jag läste upp alla trettio påståenden från Lenas och Annikas bok, men lade till denna själv: "Jag tyckte att somliga av påståendena var jobbiga".

För och emot

Ställ upp hela klassen på två led med lika många elever i varje. Det ena ledet är FÖR och det andra är EMOT. Läs upp en tes(åsikt). Den första eleven i FÖR-ledet anger ett argument för tesen och den första i EMOT-ledet anger ett motargument. Sedan ställer de sig sist i motsatta ledet. 
Exempel:
"Inför betyg från år fyra."
"Man får veta hur man ligger till."
"Man blir stressad och ger upp."

Debattlag

Dela in klassen i lag 1, 2, 3 och 4. Lag 1 och 2 respektive 3 och 4 måste vara ganska "likstarka", för de ska debattera mot varandra. Ge eleverna förslag till debattämnen och låt sedan lagen komma överens om varsitt ämne. Detta gick smidigt i de flesta av mina grupper, men i ett fall fick jag hjälpa till. De flesta fastnade för stora ämnen knutna till livsfrågor, som dödsstraff eller abort. Andra exempel är värnplikt och kvotering. Jag deklarerade för säkerhets skull på förhand att ämnen som "invandring" eller "hbtq" inte är okej, vilket inte gillades av alla. Mitt motiv är att jag inte kan medverka till att grupper känner sig utsatta. Ett beslut grundat på värdegrunden, helt enkelt.

Debattförberedelse

Se till att lagen arbetar på behörigt avstånd från sina motståndare. Instruera dem att nu samla argument och söka fakta som stödjer argumenten. Alla ska vara aktiva och ha egna papper med stödord. En i laget ska vara beredd att hålla i en inledning, där de inte bränner av sitt allra starkaste argument direkt. De behöver minst en timme till sin förberedelse efter att de har valt ämne. Det där med eget papper är viktigt! Det funkar liksom inte att skicka ett block mellan sig i stridens hetta...

Enligt det ursprungliga upplägget, som jag har hämtat från läromedlet Magasinet, ska lagen förbereda sig för två olika ståndpunkter, och sedan få dra lott om FÖR eller EMOT när debatten ska börja, men denna gång gjorde jag lite olika. Lagen fick helt enkelt lösa det själva. Några delade upp sig naturligt och några drog lott före förberedelsen.

Debattledare

Sondera bland lagen efter intresserade debattledare. Medan lag 1 och 2 debatterar, kan någon ur lag 3 eller 4 leda debatten. Bra tillfälle att träna, visa kunskaper och avlasta läraren.

Det går att både leda debatt och bedöma enskilda insatser samtidigt, men det är inte att rekommendera. I nian brukar det alltid finnas ett par elever, som gärna vill leda en debatt när de inte deltar själva.

Debattdags

Möblera ett långbord i mitten av klassrummet med lagen mitt emot varandra. De kan sitta rätt trångt. I vardera kortänden sitter debattledare med talarlista och bedömande lärare med bedömningsmatriser. Övriga elever sitter på bänkar eller står runtomkring. De är domare och publik. Förklara reglerna: endast sakliga inlägg och bara när man får ordet. Här följer instruktion till debattledaren.
  1. Lotta FÖR och EMOT om det behövs.
  2. Be FÖR-laget att hålla sin inledning.
  3. Be MOT-laget att hålla sin inledning.
  4. Förklara ordet fritt, skriv upp namn på talarlistan och fördela ordet i tur och ordning.
  5. När debatten upprepar sig eller ebbar ut, sätt streck. Det innebär att alla som så önskar begär ordet en sista gång, varefter debatten förklaras avslutad.
  6. Efter sista inlägget, låt publiken rösta om vilket lag som argumenterade bäst.


Epilog

Lugna och eventuellt trösta eleverna. Delge inte någon bedömning samma dag. Bjud gärna på muffins.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar