söndag 21 februari 2016

Smått och gott och en kyss


Ännu detta lilla sportlov har jag tränat på att inte jobba så mycket, och jag är ganska nöjd med hur jag har lyckats. Denna bild av Vättern sedd från Rosenlundsbankarna får illustrera att jag i alla fall några enstaka gånger har varit utanför dörren.

Alla ettor som var på plats har hållit sina bokredovisningar och skrivit sina romanprov. Precis som förra året fick de flesta mycket gjort på provet, men en stor grupp återstår att pröva på omprovstid nu på onsdag, så jag har skrivit en förenklad instruktion med vägledning av de frågor som ställdes under provet, eftersom jag inte kommer att vara närvarande. Vi har en gemensam omprovstid på onsdagar kl 14 ungefär varannan vecka från november och framåt. Vi lärare turas om att vakta enligt ett rullande schema. Fördelen är att i stort sett alla elever har denna position ledig på sitt schema. Undantag är några tvåor och treor som gör sin APL. Nackdelen är att jag inte alltid finns där för mina egna elever, och denna gång har jag 17-18 elever som ska skriva. Jag testar i alla fall, och hoppas på det bästa. Kanske kan jag titta in en stund mellan mina möten.

Nu är romanproven rättade, och nästa arbetsområde är färdigplanerat. Min kollega Anna Sandström och jag har slagit ihop våra huvuden och våra material, och satt ihop ett program för argumentationsövningar, debatt samt argumenterande text och tal. Det sysslar vi med ända fram tills vi börjar förbereda nationella proven.

Jag kommer att använda Martin Ahlstedts utmärkta övningsprov, där eleverna får tre ämnen att välja mellan: läxor, betyg och elitsatsning, och länkar till massor av bra nätkällor. Den uppgiften förberedde förra årets ettor på ett bra sätt, genom att den förenade referatteknik med argumentation, vilket vi ju ska träna snart inom argumentationsavsnittet också.


Nu är det emellertid fortfarande söndag, och söndag är enligt en nu etablerad tradition Svenska 3-bedömningsdag. Eftersom vi träffas på måndagar är det på söndagar jag får de flesta inlämningarna. Idag är skörden extra god, eftersom vi har haft ett lov att skriva på, och jag har utlovat uppsamlingsheat imorgon. Det innebär att den som lämnar in två godkända pm dessförinnan, inte behöver komma imorgon, så att jag får en chans att hjälpa övriga i mål. Ett arrangemang som ibland blir nödvändigt. Om det blir som jag har tänkt, hinner alla elever skriva tre pm inklusive det nationella provet. Jag hade gärna sett att de hunnit fyra, men det fjärde får i så fall skrivas efter kursproven. Jag funderar på någon slags slutuppgift inom litterär analys som pm eller essä. Jag får väl jaga tips och inspiration på Facebook, som jag brukar.


Vecka 9 ska även treorna börja med argumentation, eller Retorik 2. Tidigare har vi arbetat med retorisk analys och högtidstal. Nu är det dags att fördjupa sig ytterligare i retoriken och hålla argumenterande tal, något som de ju får tillämpa även i sitt muntliga kursprov i april. Därmed torde banan inför de nationella proven vara snitslad, eller hur?

När jag letade efter en berättelse, som jag ville tipsa om, snubblade jag över Peter Johannessons Youtube-kanal. Han har läst in (och textfilmat) ett tiotal berättelser och även ett par faktatexter, och skriver att han tänker sig detta som en hjälp åt dyslektiker. Även andra har ju glädje av inläsningarna, och hör vilken behaglig berättarröst, här i Kyssen av Hjalmar Söderberg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar