torsdag 10 mars 2016

Frustration föder idéer, men det kostar på


I min undervisning tampas jag ständigt med att kompromissa mellan motstridiga mål. Det viktigaste är att genom en stark struktur motivera dem som annars riskerar att tappa fokus och ge upp. Det näst viktigaste (tyvärr) är att erbjuda utmaningar, som höjer alla ett snäpp över sin bekvämlighetsnivå. Ofta handlar det om att balansera ett motiverande tempo mot den tid som krävs för ett resultat med kvalitet. Mina bästa idéer till hur detta ska gå till föds ofta ur frustrationen en dag när jag helt enkelt har drunknat i stök eller förlorat humöret och därmed greppet.

Idag är jag alldeles slut, men inte frustrerad. Upplägget för egna argumenterande texter i Svenska 1, som jag hastigt och lustigt bestämde - utan alltför våldsamma protester - har tillkommit efter en kombination av tips och egna erfarenheter. Mina tre ettor befinner sig i olika steg i en styrd skrivprocess, som verkar funka än så länge. Jag har "pressat" in två argumenterande texter på samma tid som annars skulle rymma en text med hjälp av min favvo-design: PROV.

1. Korta, men intensiva powerpoint-genomgångar med några få begrepp: inledning, mitt och avslutning, tes, argument och motargument i rätt ordning samt ethos, logos och pathos. Korta exempel.

2. Några små övningar att läsa och granska insändare och debattartiklar. Två lektioner lägger vi på detta. Förra året höll jag på BETYDLIGT längre. Det blev segt, och eleverna tappade intresset. Här introducerar jag sambandsmarkörer, något som inte är helt enkelt att förstå, men de flesta knäcker koden.

2. En timmes lektion med tankekarta och disposition kring textämnet Min förebild, en löst argumenterande text av krönikekaraktär. Jag inleder med att läsa upp min exempeltext. Sedan får varje elev fundera ut sin egen förebild och spruta idéer på sin tankekarta om allt positivt kring denna person. Slutligen ordnar de informationen som stödord i en argumentationsstruktur/disposition och lämnar därefter in papperet till mig. Jag får låna ut rätt många pennor. Mycket intensivt fyspass med enskild handledning efter kort gemensam genomgång.

3. Uppsatsprov. Eleverna skriver "Min förebild" på dator och har sin disposition framför sig. Eleverna får nästa gång tillbaka sina texter med min respons, och får rätta och förbättra hemma. Kamratrespons har jag prioriterat bort denna gång. Så här långt har vi kommit.

4. Nytt förberedelserace med genomgång, tankekarta och disposition. Denna gång gäller det att skriva en lite mer formell argumenterande text, en debattartikel med utgångspunkt i en källa. Vi närmar oss alltså betingelserna för det nationella provet. Jag och min kollega Anna Sandström har satt ihop ett gediget häfte med artiklar att välja mellan. Nu är det dags att peka på anslagstavlan i salen, där affischer om referat- och citatteknik sitter på rad.

6. Uppsatsprov. Eleverna skriver sina debattartiklar på dator.

7. Vi lyssnar på Jasons tacktal och pratar lite kort om vad man bör tänka på vid muntlig redovisning. Det är också dags att repetera det lilla filmklipp var och en har sparat i sin mobil av sin egen bokpresentation och den självreflektion som gjordes då. Eleverna får välja en av sina två texter att anpassa till ett kort anförande med en powerpoint-presentation, som kan vara mycket enkel. I detta moment känner jag mig mer osäker på tidsåtgången, och dessutom tror jag det kan vara lämpligt att nu sänka tempot en aning om inte annat så för husfridens skull. Jag har planerat för två, tre lektioners arbete.

8. Argumenterande tal i halvklass. Jag har en optimistisk idé om att den andra halvan ska arbeta med att förbereda sina muntliga kursprov, men jag får se hur det blir med det. Både självrespons - med mobil - och kamratrespons blir det i alla fall, om det blir som jag har tänkt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar