fredag 26 maj 2017

Argumentera för en litterär epok i Svenska 2: hela uppgiften

Tidigare har jag reflekterat utifrån genomförandet av text och tal i detta lilla arbetsområde. I dessa inlägg finns även länk till en Prezipresentation inför planerandet av texten och har publicerat min exempeltext om modernismen. Däremot har jag inte presenterat själva skrivuppgiften, som en kollega frågade efter idag. Här är den:Uppgifter

Skriv en argumenterande text där du argumenterar för att leva eller verka i en utvald litterär epok. Förtydliga din argumentation genom att jämföra din epok med andra epoker. Gör en disposition utifrån dina argument enligt följande:
  1. Inledning med bakgrund och tes (åsikt)
  2. Dina argument i ordningen ”bättre”, ”bra”, motargument och ”bäst”
  3. Sammanfattande avslutning.

Använd minst två källor, gärna ur din lärobok, och hänvisa så noggrant du kan till källorna. Skriv 400 - 700 ord. Sätt ihop ett dokument med snygg layout. Om du har fler källor, är det bra att göra en källförteckning i slutet.

Skriv ihop din text på skrivprovet vecka 9.

Bearbeta efter lärarrespons, granska noga din text och lämna in för lärarrespons senast vecka 11. Därefter följer du de individuella anvisningar du får om bearbetningar utanför lektionstid.

Förbered också ett argumenterande tal med samma innehåll. Gör de ändringar i texten som är lämpliga. Förbered en powerpointpresentation eller något annat presentationstekniskt hjälpmedel (t ex bok eller whiteboard).

OBS: du kan inte läsa från word samtidigt som powerpoint!

Redovisa med hjälp av stödord på papper ditt tal i halvklass vecka 10.

Sammanfattning:
Vecka 8: Genomgång och planering
Vecka 9: Skrivprov. Ta med läroboken, din planering och datorn.
Vecka 10: Tal i halvklass och bearbetning av text.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar