lördag 9 augusti 2014

Överblick av gymnasiesvenskan

Utan att ha hunnit samråda med mina nya kollegor eller träffa mina nya elever har jag bett om och fått fin hjälp i det utvidgade kollegiet till övergripande kunskaper om kursinnehållet i gymnasiesvenskan. Stort tack framför allt till Maria Edgren och Ann-Christine Norman, som båda har tagit sig tid att skriva ner utförliga råd utifrån sina egna erfarenheter. Många andra har också bidragit - ingen nämnd och ingen glömd! - till att jag nu står (eller sitter enligt Rökstenen tolkad av Rolf Ekelund?) så väl rustad jag nu kan inför mitt nya jobb. Säkert har fler än jag glädje av råden, så här är en sammanfattning:

Allmänt

 • Känn av stämningen, bygg relationer och se till att få med dig eleverna innan du ställer höga krav.
 • Se upp med jargongen, som kan vara tung för vissa elever 
 • Högläsning är mycket bra även i gymnasieundervisningen.
 • Ta med dig den täta dialogen från högstadiet.
 • Färga in och integrera yrkesämnena.
 • Arbeta medvetet med funktionell yrkessvenska.
 • Lägg inte ett centralt moment sist i kursen, utan se till att det finns tid till omprov/komplettering.
 • Ämnesövergripande arbete sista veckorna där andra lärare drar huvudlasset underlättar för den som rättar NP.

Svenska1 

 • Veva igång eleverna tidigt! Poängtera skillnaden  mellan kursbetyg och ämnesbetyg samt att allt på lektionerna är en träning inför det som ska komma.
 • Klargör att nationella provet är svårt!
 • Börja gärna med lära känna-övningar och därefter intervjuer, så att eleverna får lära känna varandra.
 • Arbeta med retorik och argumentation i smågrupper och avdramatisera ämnena, eftersom många är talängsliga.
 • Försök få med referatteknik i år 1.

Svenska2

 • Grammatiken är inte så lätt att pröva fler gånger, så lägg den inte sist.
 • Lägg mest tid på litteratur och skriftlig framställning, som eleverna ofta har svårast för.
 • Arbeta mycket med skillnader mellan formellt och informellt språk. 
 • Konkretisera litteraturhistorien genom vad texterna ger oss idag.
 • Jobba gärna tematiskt i stället för epokvis.
 • Lässvaga elever behöver böcker, inte häften.
 • Koppla ihop texter och samhälle.
 • Använd Hej Litteraturen på UR.
 • Se till att examinera nordiska språk på olika betygsnivåer.

Svenska3

 • Avancerad och komplex kurs, som kräver noggrann planering.
 • Vinn tid genom att examinera flera kunskapskrav i ett större moment.
 • Börja tidigt med vetenskapligt skrivande, och låt eleverna träna inför PM-uppgiften på NP.
 • Lista formella och informella uttryck.
 • Visa exempel på källhantering.
 • Lägg tid på sakprosaläsning.
 • Utgå från centrala innehållet när du utvärderar.
 • Tänk på att NP i Sv3 inte är obligatoriskt på yrkesprogram.
 • Bra författare att arbeta med är Hjalmar Bergman, August Strindberg och Selma Lagerlöf.
 • Språkhistorien är liksom grammatiken inte så lätt att pröva fler gånger, så lägg den inte sist. 
 • Poängtera att NP är svårt!
1 kommentar:

 1. När jag ser att detta inlägg är ett av mina mest lästa, tänker jag att det vore lite kul med en utvärdering efter två år. Jag vill lyfta fram de råd, som jag idag upplever som mest värdefulla.
  Allmänt: råden om relationer, jargong, högläsning, dialog och planering.
  Svenska 1: alla råd, särskilt det med att "veva".
  Svenska 2: alla råd, särskilt om litteratur, fast jag måste erkänna att jag kompromissar litet mellan epok- och temastudier.
  Svenska 3: alla råd utom författarna. Det funkar helt enkelt inte.

  SvaraRadera