lördag 6 juni 2015

Jag mår bättre nu

Efter kursproven var jag nära utmattning och beslöt i samråd med min chef att ta det lite lugnare resten av terminen. Därför inledde jag inte något nytt arbetsområde i Svenska 1. Jag använde istället deras sista åtta lektioner till ganska valfria slutuppgifter, beroende på vad varje elev hade missat eller behövde jobba mer med för att "hyfsa" sin kunskapsprofil. Varje elev fick en liten lapp med en lägesrapport/betygsprognos, och förslag på uppgift.
Exempel 1
Tala: C
Skriva: E/C       Läs, referera och kommentera en artikel
Referatteknik: E/C
Litteratur: C
Språk: C

Exempel 2
Tala: ej hjälpmedel   Håll ett tal med en powerpoint
Skriva: E
Referatteknik: E
Litteratur: E
Språk: E
Somliga elever hade en mycket jämn profil och fick därför stor valfrihet. Valfrihet tar tid, eftersom det är lätt att välja fel och tvingas börja om. Många valde att läsa och skriva om en novell. En elev valde att lyssna på Nils Holgerssons underbara resa som ljudbok, och det tog väldigt lång tid. När jag efter ett par veckor fick tillbaka alla kursprovsuppsatser från lärarnas sambedömning, blev räddningsplankan för några elever att få bearbeta sin egen text. När jag undervisade i högstadiet fick jag beskedet att så var tillåtet att göra, men många gymnasielärare tvivlade på det, varför jag ställde frågan igen till Skolverket på Twitter, och sent omsider kom svaret, som syns här intill. Bearbetningen handlade huvudsakligen om disposition och källhänvisning. Eleverna fick bland annat dela in sina texter i tydlig inledning, referat och avslutning samt infoga minst en fullständig källhänvisning i sitt referat.


Det tog minst sagt varierande lång tid att utföra dessa slutprojekt. Min tanke var att de snabbaste eleverna så småningom skulle droppa av, så att jag kunde koncentrera min begränsade energi på att hjälpa dem med störst svårigheter, och så blev det. Till slut återstod en handfull tal-ängsliga elever, som hade dragit ut på eller försökt undvika sin muntliga uppgift i det längsta. De fick sitt gjort i en lite lugnare situation. Jag har bland annat lyssnat till intressanta redogörelser om allt man kan använda en Volvo 740 till och om vilka fantastiska berättelser man kan vara med om i datorspelet Valiant Hearts. Nu är deras lektioner slut och jag har två elever kvar, som jag hoppas kunna få i hamn nästa vecka...

Treorna har jag firat av med kalas och avskedstal, och tvåorna fick tårtresterna som uppmuntran under sitt grupparbete kring litterärt uppväxttema, som de ska redovisa på måndag. Det blir terminens sista lektion.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar