söndag 17 maj 2015

BFL, strategi 4: kollaborativt lärande med Vägen av Cormac McCarthy

I alla år har jag försökt utveckla ett klassrumsklimat, där elever lyfter och inspirerar varandra. Jag har till exempel lyft fram goda exempel hos någon, som de andra kan samlas kring. Ibland har jag skapat heterogena par, där den ena eleven har i uppgift att stödja den andra. Givetvis måste man vara mycket lyhörd och respektfull i dessa sammanhang. Det tar ibland tid att bygga upp den stämning som krävs, och i vissa grupper är det riktigt svårt. Öppenhet och samarbete kräver positiva ledare med stark självkänsla och gott självförtroende, men det går alltid att utvecklas en bit i positiv riktning i alla grupper.

När jag för några år sedan kom i kontakt med begreppet Bedömning för lärande eller Formativ bedömning, kände jag igen mig i de fem strategierna som presenteras i både Christian Lundahls bok Bedömning för lärande(2011) och Att följa lärande(2013) av Dylan William. De fem strategierna är mycket kända i Skolsverige numera, och fomuleras så här av Lundahl:
  1. att tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och betygsnivåer
  2. att skapa synliga tecken på lärande
  3. att ge återkoppling som utvecklar lärandet
  4. att aktivera eleverna som resurser för varandra
  5. att förmå eleverna att ta lärandet i egna händer
För den som vill fördjupa sig eller bredda sig lite mer, rekommenderar jag också Lärande bedömning(2010) av Anders Jönsson, Utmärkt undervisning(2012, kap 6) av Jan Håkansson & Daniel Sundberg och naturligtvis Synligt lärande för lärare(2012, kap 7) av John Hattie.

Dylan William, som jag fortsättningsvis håller mig till, refererar kort till forskning om kollaborativt lärande, som kortfattat uttryckt inte har lyckats utreda varför detta är så kraftfullt, men man har identifierat fyra avgörande faktorer, motivation, gemenskap, individualisering och kognitiv utveckling genom att instruera. Alla dessa faktorer har jag sett i aktion tidigare; det blir intressant att jobba och lära sig eftersom det ligger i allas intresse att hjälpas åt, sammanhållningen i gruppen stärks, var och en får hjälp på sin egen nivå och den som förklarar för andra befäster sina egna kunskaper. I en mycket heterogen spanskgrupp i år 8 uppmuntrade jag detta arbetssätt flitigt, och lade flera gånger märke till hur bra resultaten blev jämfört med om alla bara hade fått (vänta på) min hjälp.

Alltså har det varit naturligt för mig att ta med detta arbetssätt till gymnasieskolan. Mina treor har under en tid läst och skrivit läsloggar om Vägen(2006) av Cormac McCarthy. Jag planerade ett Dystopi-tema, och fick tips till boken fick av min vän Ann-Christine Norman, som med framgång har arbetat med den tillsammans med sina egna elever i Boden. Det är en enastående roman, som jag själv streckläste som i feber i soffan under sportlovet, och jag rekommenderar att den läses just på det viset. En sjuk och uppgiven man uppbådar sina sista krafter i en lång och farofylld vandring för att föra sin son i säkerhet. Stark och återhållen prosa. Dialogen är knapp, men rymmer en kärlek och en tillit av astronomiska mått. Berättelsen fjäskar inte för läsaren, men den är inte så lång, och kan förstås på många olika nivåer, vilket också elevernas läsloggar visar.

Eleverna fick i uppgift att
  1. läsa boken inom angiven tid och skriva fyra läsloggar utifrån givna litterära aspekter
  2. läsa och ge andras läsloggar konstruktiva kommentarer
  3. se filmen Hungerspelen och fylla i ett analysprotokoll
  4. sätta samman alltihop i en egen jämförande analys
Läsloggarna skrivs i en gemensam delad mapp i Google Drive, där varje elev skriver i sitt eget dokument, och också kan kommentera i alla andras dokument. Min målsättning var att de genom  denna samverkan skulle utvecklas och öka sin förståelse genom att lära och lära av varandra, och det ser jag många tecken på. Denna uppgift är den sista eleverna arbetar med i kursen, och ett tag kändes det som om de inte riktigt förstod hur de skulle göra, och därför inte kom igång, men nu är alla på banan, och det är en fröjd att se hur bra det blir. Även om jag låter eleverna lämna in i Vklass i höst, kommer jag absolut att arbeta med läsloggar på detta sätt, i Google-dokument eller på annat sätt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar