fredag 1 maj 2015

Uppväxttema i Svenska 2

Jag har sedan ett tag haft ganska fullt upp med ettornas och treornas kursprov, men tvåorna förtjänar ju också lite uppmärksamhet. Årets sista arbetsområde i Svenska 2 heter Litteratur 2 och ska låta eleverna tillämpa några litterära verktyg i en analys för första gången. Som smakprov har de fått läsa och svara på frågor om en novell. När de skulle hålla informerande tal om språk i Norden behövde jag ge halva gruppen ett beting medan de andra redovisade. För att få grepp om deras förkunskaper, skickade jag då hem eleverna med novellen Duell i sal 17 av Mikael Niemi, en text som jag lät ettorna arbeta med utifrån en enkel analysmall med gott resultat. Duellen är engagerande och lättläst, men många nya begrepp blev det, och många frågor, och lika bra är väl det, för nu har vi arbetat med dem i lite större skala.

Kompromissbrygga

I höstas "rev vi av" sex litterära epoker från antiken till det moderna genombrottet. Vi såg Hej litteraturen från UR, läste utdrag, diskuterade och avslutade med ett prov i litteraturhistoria. Eleverna tyckte inte att litteraturhistoria var dödskul, men de jobbade snällt på, och nu är det dags att gå vidare. Denna fortsättning har jag stött och blött i flera månader. Efter att ha trasslat in mig i presentationer och texter kring modernismens alla ismer, insåg jag att jag måste tona ned den historiska aspekten, och snabbt komma in i berättelsens väsen. Resultatet blev en kompromiss, en slags brygga från förra sekelskiftet via På västfronten intet nytt av Erich Maria Remarque och Hej litteraturen från UR om modernismens gemensamma idéinnehåll till en bred fresk av moderna berättelser med det gemensamma temat Uppväxtskildring. Räddande ängel i min planeringsvånda blev vår skolbibliotekarie Linda Fogelström, som också har hjälpt mig att välja romaner och dikter.

En film, sex böcker och varsin dikt

Eleverna har i grupper om tre börjat läsa varsin bok. Vår skolbibliotekarie Linda Fogelström har letat  fram både romaner och dikter åt oss. Jag har lottat ut böckerna till de olika grupperna. De får välja varsin dikt och vi ska se två filmer tillsammans. Naturligtvis fick jag bra filmtips på Facebook och Twitter. Först tänkte jag bara visa en film, för det tar ju lite tid, så de fick rösta mellan två av de rekommenderade filmerna: Mig äger ingen i regi av Kjell-Åke Andersson, som bygger på Åsa Linderborgs roman med samma namn, och Sebbe i regi av Babak Najafi. Båda är starka och angelägna berättelser, och de fick nästan lika många röster av eleverna, så jag frågade om de ville se båda, och så blir det. Böckerna som eleverna läser är:
Svinalängorna av Susanna Alakoski,
Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri,
Nässlorna blomma av Harry Martinsson,
Mor gifter sig av Moa Martinsson,
Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö av Håkan Nesser och
Populärmusik från Vittula av Mikael Niemi.

 Uppgifter

 • Skriv tre läsloggar om din bok i Class Edit.
 • Samtala med dem som läser samma bok. Utgå från era läsloggar.
 • Kommentera de andra läsloggarna i din grupp. Läs gärna andra gruppers loggar också för  inspiration.
 • Jämför i gruppen er bok men de filmer vi har sett tillsammans utifrån några litteraturvetenskapliga begrepp.
 • Redovisa tillsammans gruppens arbete muntligt.

Class Edit är en delad mapp i Google Drive, där både eleverna och jag har redigeringsrättigheter. Varje elev har sitt eget dokument att skriva läsloggar i. Där finns frågor som behandlar olika litteraturvetenskapliga begrepp (se nedan), och elevrna skriver helt enkelt sina svar i samma dokument. Senare ska de binda ihop sin aläsloggar till en gemensam jämförande analys igruppen, som de redovisar muntligt. Jag lät tidigare treorna skriva läsloggar i sin Class Edit, och tyckte att det var ett bra arbetssätt. De läste samma bok: Vägen av Cormac McCarthy, och kunde därför kommentera i alla dokument. Tvåorna ska bara kommentera läsloggar hos dem som läser samma bok. När treorna skrev och kommenterade, upptäckte jag att jag måste vara mycket tydligare med vilken typ av kommentarer jag vill att de ska skriva. Syftet är inte i första hand att uppmuntra varandra, utan att lära av varandra i en öppen process, där man också kan inspirera varandra till ändringar och kompletteringar. Vi får se hur jag lyckas få ihop det denna gång.

Inför filmvisningen har jag skrivit noteringsprotokoll, där eleverna kan samla information inför den jämförande analysen. Det kan synas vara en överdriven service, men jag gjorde likadant när treorna såg film, och deras anteckningar blev mycket bra.

Introduktion

Först gick jag igenom uppgiften om Duell i sal 17 av Mikael Niemi. Den introducerade bland andra

begreppen fabel, berättarperspektiv, tema och motiv, och de var nya för många. Sedan visade jag denna presentation som introducerar och sammanfattar arbetsområdet, och jag delade ut ett häfte, som förutom textutdrag från På västfronten intet nytt av Erich Maria Remarque,
också innehåller en liten introduktion till berättelsen, hämtad ut Svenska impulser 2, uppgifter, bedömningsmatris och några litteraturvetenskapliga begrepp. Efter att ha läst och diskuterat utifrån dessa korta texter, sett UR-klippet om modernismen och gjort en snabbgenomgång av olika tendenser inom modern litteratur, knatade eleverna över till skolbiblioteket och lånade romaner. Under tiden tog jag mig en funderare, och drog slutsatsen att jag nog kunde ha bantat och förtydligat introduktionen. Det var svårt att inspirera. De var bara inriktade på att få sin bok. Bokgrupperna hade jag fått godkända redan tidigare och lottat ut böcker hade vi också. Sen gick vi noga igenom veckoplaneringen och den första läsloggen. Sedan fick eleverna börja läsa. En intressant notering från den första lässtunden är att alla direkt försjönk i sin bok utom de som läste Ett öga rött. De tyckte den var jättekonstig, jobbig och svår att förstå...

Veckoplanering

v 1:    Intro Litteratur 2. Uppväxttema. Läslogg I
v 2:    Filmvisning. Läslogg II
v 3:    Grupparbete. Välj varsin dikt. Läslogg III
v 4:    Grupparbete
v 5:    Gruppredovisning av jämförande analys 

Litteraturvetenskapliga begrepp

Följande rubriker sammanfattar analysmallen i häftet, som också innehåller underrubriker, stödfrågor och exempel.
 1. Handling och tid
 2. Berättarperspektiv
 3. Personskildring 
 4. Miljöskildring
 5. Tema
 6. Motiv
 7. Bärande ideer eller budskap
 8. Språk

Bedömningsmatris till eleverna

E
C
                              A        
Allt som ska vara med i dina läsloggar finns där, och du använder några litterära begrepp på rätt sätt. Du kan också koppla ihop litteratur och samhälle med hjälp av något exempel.

Du uttrycker egna tankar och åsikter i boksamtalen. Din redo­visning är samman­hängan­de, begriplig och tydlig, och du är ganska säker i din roll.

Du skriver i stort sett korrekt, varierat och med goda form­ul­er­ingar.

Du når alla kraven för betyget E.

Dessutom ger du exempel på hur romanen är berättad och kopplar den till samhället.

Du uttrycker dig nyanserat i boksamtalen. Din redovisning är väldisponerad, ditt språk är ledigt och du har lite kontakt med publiken.

Språket i dina läsloggar är klart och tydligt.
Du når alla kraven för betyget C.

Dessutom kan du resonera på ett nyanserat sätt om berättartekniken och om hur romanen förmedlar ideer och känslor.

Du redovisar på ett säkert sätt och har bra kontakt med publiken.

Språket i dina läsloggar är träffsäkert.

Nej, detta är ingen kunskapsmatris. Jag har lärt mig läxan av Per Måhl och Bo Sundblad. Jag försöker numera skriva uppgiftsspecifika bedömningsmatriser, som inte i onödan upprepar det som redan står i instruktionen till eleverna.

 

Eftersom jag hade bestämt mig för att visa båda filmerna, tog jag hem dem och tittade på båda, så att jag kan förbereda eleverna. I förrgår såg jag Mig äger ingen och idag Sebbe. Den förra tyckte jag mycket om själv; den skildrade på ett övertygande sätt det starka bandet mellan en flicka och hennes alkoholiserade pappa, Mikael Persbrants gestaltning lyfter kärleken, inte missbruket. Den senare filmen gav mig en hård klump i magen; Sebbe utsätts för utstuderad mobbing, sexuella övergrepp, en mamma som först skämmer ut sin son, och sedan ger upp honom. Min kloke rådgivare Martin Ahlstedt övertygade mig om varför jag ändå måste visa denna viktiga film: den väcker dem, och om jag inte visar den kommer jag att ångra mig. Det är naturligtvis sant. Jag får bita ihop. Det här är ett viktigt jobb, och ibland är insatserna höga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar