måndag 16 februari 2015

Grammatiklaboration: svårt, men upplysande

Inspirerad av de grammatikområden Katarina Lycken Rüter och Charlotta Aspelin har presenterat i sina bloggar, har jag sjösatt en språklaboration i min Svenska 2-grupp på BA- och EE programmen. Killarna har nu påbörjat arbetet med att undersöka sina egna texter språkligt, för att se hur de kan göra sitt skriftspråk mer formellt och sakligt. De flesta har utgått från en argumenterande text de skrev i höstas, någon har valt en litteraturuppgift eller en faktatext i historia. De har formulerat frågeställningar i stil med:
 • Varierar jag meningslängden?
 • Varierar jag mina fundament och bisatsinledare?
 • Bygger jag ut mina nominalfraser?
Trots att vi tidigare har gått igenom och gjort övningar kring ordklasser, fraser och satslära, är det först nu polletten ramlar ned på allvar om hur begreppen fungerar i praktiken. Förmodligen har också motivationen att lära sig begreppen ökat, när man ser en direkt nytta med dem. Eleverna och jag är överens om att detta sätt att arbeta ger mer än ett grammatikprov.

Jag vill gärna bjuda på några elevformuleringar från den metakognitiva processen så här långt:

"Jag har varierat mig ganska mycket faktiskt. Jag trodde först att jag skulle använda nästan bara ett fundament, så jag är nästan lite överraskad."

"Man kan sammanfatta detta arbetsområde med att jag lärt mig mycket om nominalfraser och fundament, samt hur de kan hjälpa mig i framtida texter."

"Jag tycker jag varierar mina meningar relativt mycket men ibland blir det ganska många korta meningar i rad, vilket kan vara väldigt irriterande att läsa, för det är så många start och stopp."

"Det är viktigt för att man ska tycka att texten ska vara intressant att läsa, men även lätt att läsa. Om den inte är lätt att läsa, så blir det ofta tråkigt att läs,a och man tycker inte att det är intressant även om man egentligen tycker om ämnet som man läser om"

"Jag måste tänka på att förbättra och utveckla mina meningar i framtida texter."

"Eftersom det är en argumenterande text så blir det ganska stor variation automatiskt, för jag skriver om olika argument och ingen mening är den andra lik"

"Mina nominalfraser i min argumenterande text är långt ifrån utbyggda och där finns det mycket att jobba med. För att få en nyanserad, informativ och innehållsrik text är det viktigt att man bygger ut sina nominalfraser, vilket jag är väldigt dålig på."

"Man får bara inte 'tappa fokus' medan man skriver, eller gå tillbaka och kolla sådant efter att man är klar. Vi har inte jobbat så mycket med det innan, så man kanske inte kollade efter det då."
 I början av detta arbetsområde var jag orolig för om arbetssättet skulle ge eleverna tillräckligt, om de skulle förstå upplägget eller om det skulle kännas meningsfullt. Jag har fått upprepa en hel del instruktioner och jag har förlängt arbetsområdet med en vecka, men jag är inte orolig längre. Detta är ett bra sätt att "redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken". 

Här är en presentation med mål och slutuppgift.
 
 


 

4 kommentarer:

 1. Det var ju fantastiskt bra detta, Åsa. Har hittills bara gått igenom delar av materialet - däribland filmen om nominalfraser - men det ser mkt lovande ut. Är du själv nöjd så här i efterhand?

  SvaraRadera

 2. Vi är inte riktigt klara än. Jag har lovat dem en vecka till och get dem en rejäl portion respons i dokumenten. Stora kliv framåt från en ganska låg kunskapsnivå har jag noterat än så länge. Viss begreppsförvirring har uppdagats. Sen får vi se. Jag är optimistisk 😊

  SvaraRadera
 3. Svar
  1. Tack! Hör gärna av dig med synpunkter och egna erfarenheter.

   Radera