tisdag 3 februari 2015

Så dokumenterar och sammanställer jag elevresultat

Jag har fyra system för dokumentation och sammanställning av hur eleven når olika kunskapskrav. 

Bedömning eller bedömningsmatris för examinationsuppgift


Denna bedömning går jag även igenom muntligt med eleven och klargör att hen visat kunskaper på olika kravnivåer, men att jag inte sätter betyg på enskilda uppgifter, eftersom de kan visa olika kunskaper på olika nivåer, och sammanvägningen ska göra först i slutet av kursen.

 

Elevprotokoll i Excel

Här för jag in på vilken kravnivå eleven visar sina kunskaper, ibland med en kommentar till exempel om i vilket sammanhang det skedde. Gult betyder att eleven har nått nivån en gång och grönt betyder mer än en gång. Denna matris visar jag ibland för eleverna. Treorna fick varsin kopia före jul tillsammans med en muntlig kommentar. Jag har brutit ned varje kunskapskrav så långt det är möjligt, men jag funderar på att försöka hålla ihop hela styckena i kunskapskraven framöver.

Papperslista

Detta är en underhandslista, som jag har med mig i klassrummet. Med blyerts skriver jag en bokstav som motsvarar hur eleven ligger till just nu när det gäller olika kunskapskrav. Är rutan tom betyder det att eleven inte har visat några kunskaper, antingen beroende på att hen inte har haft chansen ännu eller också därför att hen inte har gjort det hen ska. Listan är också ett slags säkerhetskopia till digital information.

E-dok - elevdokumentation i vår lärplattform

Denna dokumentation riktar sig till elever och vårdnadshavare i förstahand, men även till kollegor vid händelse av prövning efter avslutad kurs. Vi har kommit överens om att hålla en miniminivå, så att det framgår hur eleven ligger till i varje kunskapskrav och vad som behöver göras för att komma ifatt. Jag har i detta exempel även valt att informera om framtida chanser att visa kunskaper på en högre nivå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar