lördag 6 september 2014

Nyheter för eleverna: Delaktighet och Google Drive

Äntligen är jag klar med grovplaneringen av alla tre svenskkurserna och detaljplaneringen av de inledande momenten! Egentligen var grovplaneringen ganska spikad för ett par veckor sedan, men så fick jag inspiration av Maria Olsén i Svensklärargruppen att ta hjälp av eleverna. Jag har experimenterat lite med elevplanering i spanska på högstadiet, men jag hade inte tänkt börja med det som ny gymnasielärare. Det som övertygade mig var Bäckadalsgymnasiets vision. Den innehåller bland annat fyra ledstjärnor för vår undervisning: vänlighet, tydlighet, höga förväntningar och delaktighet. Jag blev inte särskilt förvånad över att även min nya arbetsplats fått kritik från Skolinspektionen för brister i elevernas delaktighet, men här såg jag en meningsfull och verklig form för delaktighet och inflytande. Jag bestämde mig för att pröva i tvåan och trean.

Jag gick igenom och delade ut en skriftlig instruktion, där jag hade samlat kunskapskraven i bubblor.Sedan fick eleverna sätta sig i grupper, diskutera hur de kunde arbeta med de olika områdena och kombinera dem samt redovisa sina ideer i ett delat Google Drive-dokument. Här är några axplock:


"Grupparbeten om minoritetsspråken, t.ex. dela upp språken i grupper så att varje person får var sitt språk/varje grupp får ett språk och berätta om. Gärna PowerPoint och presentationer i halv/helklass. Om vi skulle vara i halvklass skulle ena halvan kunna göra muntlig presentation medans den andra gör en skriftlig inlämning under tiden."

"Vi kan läsa en bok och analysera och diskutera om innehållet. Vi kan se filmen och jämföra den med boken. Jobba två och två."

"Läsa en bok och sedan se den på film och se hur mycket som saknas eller är olika. När man läser boken bygger man upp en miljö, personer och utseende, och så får man se i filmen om man hade uppfattat det rätt."

"Man har en debatt med 4-6 st. En fråga ställs och man får argumentera för sin sak.
Man får en lapp där det står om man håller med eller inte. Sedan skriver man punkter för att sedan vinna debatten."
 

"Bli av med grammatik så fort som möjligt. "

Eleverna hade aldrig varit med om att diskutera på detta sätt tidigare, och det tog en stund innan de förstod vad de skulle göra. Någon trodde att det rörde sig om utvärdering av en tidigare kurs (?!), så jag får nog lära mig att vara tydligare. En grupp gick och fikade, när de andra jobbade, och upptäckte vid redovisningen till sin förvåning att alla andra grupper hade tio gånger mer att säga...

Att de skulle redovisa i delade Drive-dokument mötte däremot ingen förvåning. Jag hade nämligen vid föregående lektion sett till att alla (nåja, nästan alla) hade skrivit brev till mig i Google Drive-dokument, eftersom jag har tagit med mig det arbetssättet från grundskolan. Jag känner inte till något verktyg som är så ypperligt för skrivprocess och formativ bedömning. Jag kan följa skrivandet steg för steg i delade dokument. Jag kan kolla om de gör annat, följa historiken och ge dem tips och råd för att komma vidare. Det är smidigt både att ge kamratrespons och lärarrespons i kommentarfältet. När det är dags att lämna in ett större arbete, får varje elev kopiera in texten i ett Word-dokument och lämna in i rätt inlämningsmapp, varifrån texten skickas till Ephorus för plagiatkontroll.

Ingen elev hade arbetat i Google Drive förut, och någon undrade varför vi ska göra oss besvär med det, när vi har både Word och lärplattformen Fronter, men de verkar nu ha låtit sig övertygas om fördelarna. De har nämligen spontant börjat med att dela dokument med varandra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar