torsdag 25 september 2014

Två föreläsningar om sociala medier och en workshop om läsförståelse

Idag har gymnasieskolorna i Jönköping haft studiedag med ett stort smörgåsbord av föreläsningar, de allra flesta om digitala arbetssätt. Jag har hållit tre små föredragningar. Lite nervöst var det. Dels visste jag inte hur många som skulle komma, eftersom de inte kunde föranmäla sig, dels känner jag mig inte riktigt accepterad ännu som gymnasielärare. Det blev ändå ganska bra.

Mina första två små föreläsningar handlade om hur jag arbetar med digitala verktyg och sociala medier samt om det utvidgade kollegiet. Här är presentationen Min digitala resa. Först kom ett tiotal, men andra gången bara tre deltagare. 

Rubriken Min digitala resa anspelar på att jag har gjort en kunskapsresa. Den handlar till lika delar om kollegialt lärande och utveckling av min undervisning. För oss som är aktiva i det utvidgade kollegiet pågår en ständig växelverkan mellan kollegial samverkan och egen undervisning. Detta skapar processer som ständigt revideras och finslipas. Det är därför jag kan säga att jag har lärt mig mer på detta sätt än genom vanlig lärarutbildning och erfarenhet. Jag har lärt mig en hel del om hur jag kan utnyttja sociala medier till egen utveckling och formativ respons till mina elever. Det innebär inte att jag är särskild skicklig på alla tekniska finesser, eller att jag kopplar min respons till elevernas lärande och målen på ett optimalt sätt. Jag har otroligt mycket kvar att lära, och vill kanske mer än något annat väcka andras lust att vilja utvecklas på samma sätt. Inspirera är viktigare än att lära ut.
Efter min presentation lät jag deltagarna testa att kommentera och redigera i en testmapp i Google Drive. Det gav förhoppningsvis en uppfattning om hur delade dokument fungerar. I alla andra ämnen skriver eleverna i Word. Jag framhärdar med att alla skrivprocesser ska ske i delade dokument, så att jag har koll och kan ge den respons som krävs långt före inlämningsdags. Här är en instruktionsfilm av Jan Svärdhagen för lärare och här är en film av "Magister Jens" som riktar sig till elever. Min favorit!

Avslutningsvis höll jag en workshop om läsförståelseundervisning. I det ämnet känner jag mig mer hemma och att jag verkligen kan bidra med något som de flesta inte har sysslat så mycket med. Till denna aktivitet blev det fullt i salen. Jag visade en powerpointpresentation om hur jag har arbetat med läsförståelsetrategier i grundskolan. Den presentationen finns här. Deltagarna fick också arbeta två och två med att modellera strategierna för varandra. Det kändes som om arbetssättet gav mersmak hos de flesta detagande gymnasielärare, även om några svensklärare var lite bekymrade för hur de skulle lyckas implementera strategierna hos sina kollegor inom övriga ämnen. Här är några axplock från mina "exit tickets":


handfasta tips och modeller att använda i undervisningen
Förförståelse bra för att öka själva förtroendet och "vara med i matchen"
det är viktigt att kunna läsa och förstå
inspirerande
bra att du låter deltagarna själva få prova
vi kan ha det på någon ämneskonferens  
jag skulle önska tvärämnessamarbete, t ex sv/hi
Inspiration för att jobba med texter på ett nytt sätt
viktigt att få eleverna delaktiga och inspirerade
jag har önskat modeller för faktatexter eftersom jag märker att eleverna behöver dem
bra, tydligt och lättförståeligt
nya boktipset Språk i alla ämnen 
mina tidigare tankar om att lägga mycket tid på samtalet i klassrummet - att det är värt at lägga mycket tid på - har förstärkts.
bra med en ingång i faktatexter
jag är nog på rätt väg
vikten av kollegialt lärande och tid för att gemensamt prata och arbeta med utveckling av undervisningen
förförståelse som studieteknik
tankeställare!
bra med konkreta tips
På eftermiddagen lyssnade jag till en inspirerande föreläsning av Erika Kjellstrand om arbete med bokbloggar. Skönt med lite egen inspiration! Jag fick också information om kommunens planer att införskaffa molntjänster, antingen Google eller Microsoft, med delning av dokument mm, det där som jag redan arbetar med i Google Drive. Jag kanske får ett personligt utrymme på en terabyte! Det kan bli riktigt bra det här, när det blir färdigt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar