onsdag 4 maj 2016

Sambedömning på distans

Det är bedömningstider nu i flera bemärkelser. Snart ska vårens betyg sättas och Skolverket har precis föreslagit förändringar i tillämpningen av kunskapskraven. Många av oss sambedömer på olika sätt med kollegor, särskilt de nationella proven. Det gör jag också. Idag ska jag sambedöma kursprovstexter i Svenska 3 med de tre övriga lärarna i skolan som har kursen. Nästa vecka träffas alla som har Svenska 1 för att sambedöma uppsatser.

Mina elever i Svenska 3 skriver just nu en intertextuell studie i form av ett pm eller en essä. Uppgiften finns i Upplev litteraturen 3 av Carl-Johan Markstedt. Till uppgiften hör tre textutdrag ur romanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Gregorius av Bengt Ohlsson och Mordets praktik av Kerstin Ekman.

Innan jag sjösatte uppgiften, ville jag ha någon att sambedöma den med, och eftersom ingen kollega på min egen arbetsplats planerade att göra denna uppgift i år, frågade jag i Facebookgruppen Bedömning i gymnasieskolan och fick napp! Maria Olsén vid Ölands gymnasium skulle också göra uppgiften med sina elever.

Nu börjar texterna droppa in, och tanken är att vi ska bedöma varandras elevers texter. För ändamålet har vi skapat en mapp i Google Drive, och jag har satt ihop en enkel bedömningsmatris.
Det utvidgade kollegiet erbjuder fantastiska möjligheter till sambedömning, och jag hoppas och tror att allt fler upptäcker det. Tidigare har jag sambedömt sporadiskt enstaka texter över nätet, men det är första gången jag provar att byta texter från en hel grupp med en annan lärare. Det ska bli spännande att läsa texterna och Marias bedömning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar