lördag 4 mars 2017

Lärorikt skrivprov om litteratur

Igår hade jag skrivprov i argumenterande text i Svenska 2. Uppgiften var att argumentera för en av de fem litterära epoker vi har studerat sedan kursstarten: antiken, medeltiden, renässansen, upplysningen eller romantiken. Minst två citat. Texten blir sedan utgångspunkt för ett övertygande tal. Det var inte planerat som ett prov från början, men så fick jag influensa före sportlovet, en hel veckas undervisning försvann och det blev ont om tid. Skrivprov i Google Drive med snabb respons inför talet blev lösningen. En inlämningsuppgift kan nämligen ta hur lång tid som helst, har jag märkt...

Argumentera for en litterär epok - en komplex uppgift

Förra veckan fick eleverna planera sina texter med research i Svenska impulser och lösa noveller samt skriva tankekarta och disposition. Tanken med uppgiften är att fördjupa och komplettera deras förståelse för samband mellan litteratur och samhälle, samtidigt som de tillämpar sin förmåga att argumentera. De tvåor som hade mig i ettan kände igen min struktur för argumentation sedan förra året. Några andra tyckte att det var ovant att arbeta med mallar på det viset, men de kom snart igång. De flesta valde att skriva om upplysningen eller romantiken, vilket var väntat, eftersom vi nyss har arbetat med och haft ett litet prov på dessa epoker med fokus på satir och skräck,

När det nu var dags för prov igår, droppade de första in, lämnade sina mobiler och tog plats:

- Är det PROV PROV eller PROV UPPGIFT?
- Det är PROV PROV. Det är också PROV UPPGIFT. Ni skriver självständigt, frågar om ni behöver, skriver klart nu och får respons idag eller imorgon. Tal nästa gång.

Efter sedvanligt och rituellt småprat om laddningskablar, idétorka mm samt mina lika sedvanliga förmaningar om tystnad och uppmuntrande försäkringar infinner sig lugnet. Alla har tillgång till varsitt exemplar av den tjocka blå läroboken Svenska impulser 2 med faktatext och textutdrag. På katedern ligger en bunt med Den svarta katten av Edgar Allan Poe. Det bläddras. Somliga är dåligt förberedda och letar efter en innehållsförteckning. Andra har skrivit upp sidor och rasar igång direkt med sina formuleringar. Det läses. Det är tyst. Ibland bryts tystnaden av att någon räcker upp handen och vill ha hjälp. Hjälpen handlar mer om uppmuntran och bekräftelse än instruktion.

Då och då går jag in i dokumenten och det slår mig att många elever nu faktiskt LÄSER och STUDERAR texterna och om texterna på ett mycket mer fokuserat sätt än de gjorde inför provet, trots att även provet byggde på texter vi hade arbetat med. Denna arrangerade studie- och examinationssituation med alla hjälpmedel tillgängliga visar sig vara mycket effektiv för alla, oavsett nivå. Alla har nytta av det arbete de har lagt ned tidigare. Alla får mycket mer gjort än de brukar. Alla utnyttjar en god studiemiljö till att lära sig.

- Får vi gå när vi är klara?
- Ja. När ni är klara.
De har ingenstans att ta vägen. De har inget annat val. De sitter alla i samma båt. Vi har samma mål. Jag finns här för dem. Nu blir det gjort. Motivation, struktur och kommunikation. Läs gärna   exempeltalet jag har skrivit till eleverna om modernismen (Hoppas eleverna också läser dem, de som behöver). Jag återkommer efter talen nästa vecka.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar