lördag 3 januari 2015

Nytt jobb, samma jobb

Läraryrket är omvittnat mångfacetterat. Lönesättande rektorer brottas med en rik flora av kriterier, vilka tillsammans försöker ringa in alla olika lärarkompetenser. Vi måste kunna planera, instruera, inspirera, leda, lyssna, analysera mm. Vi måste vara flexibla och kunna ställa om snabbt mellan olika situationer, grupper och individer. Som personer har vi olika profiler, men mångsidighet och flexibilitet är framgångsfaktorer för varje lärare.

Som lärare måste jag anpassa mig till min elevgrupp och även i viss mån till mina kollegor och chefer. När jag läser om hur andra svensklärare arbetar i gymnasieskolan, blir det tydligt att vi har olika uppdrag. Vi arbetar efter samma styrdokument, men eleverna har olika behov, intressen och mål. Ämnesinnehållet är delvis nytt i mitt nya jobb, men inte alls så förändrat som jag hade förväntat mig. Gymnasiekurserna ställer högre krav, men grunderna är desamma, och det är på den nivån de flesta behöver min hjälp. 

I mitt förra jobb på högstadiet hade jag mer heterogena grupper än nu. Vi var två svensklärare i klassrummet, så vi hade ganska gott om tid att ge stöd till de elever som behövde det. Cirka hälften hade ett annat modersmål än svenska. Nu är jag ensam med äldre elever, vilka i stort sett alla har svenska som modersmål, men de flesta satsar inte på så höga mål just i svenskämnet. Att motivera och förklara är ånyo min stora utmaning, men sammanhanget är något annorlunda.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar