onsdag 28 januari 2015

Diktdag
Idag har jag arbetat med dikter i tre klasser, och jag kan inte låta bli att dela med mig av glädjen. Texterna och uppgifterna kommer från läromedlet Svenska impulser för yrkesprogrammen. Under ett nittiominuterspass har varje klass fått genomgångar och två uppgifter om poesi, alltsammans samlat i en powerpoint-presentation. Först läste jag fyra korta dikter högt med hyfsad inlevelse, tycker jag själv. Lite one woman performance över det hela. Sen har eleverna jobbat. De läste dikterna projicerade eller från sin egen dator, diskuterade två och två och skrev i Drive, Sedan gick vi igenom, jämförde och jag talade om dikternas verkliga ålder och författare. Många roliga diskussioner om varför man tror och tycker som man gör. Att redan Catullus på sin tid skrev så kul och erotiskt väckte förvåning. De flesta trodde att dikten om Ipsitilla var betydligt yngre, trots att jag hade tipsat om att räkna med språklig bearbetning. I den första dikten slår den förälskade ett telefonnummer med tungan, vilket föranledde funderingar kring snurrskiva, knappar och mobiler. Bruno K Öijers dikt från 1976 var det. En annan intressant diskussion handlade om vilka dikter som var skrivna av kvinnor respektive män. Catullus var solklar, eftersom det "putade" under hans täcke där han låg och trånade. Karin Boye prickade de flesta också in, men i övrigt gick uppfattningarna isär.
Eleverna tyckte att uppgifterna var lite svåra, men de kämpade på. Ibland krävs lite extra hjälp med strukturen. Jag såg mig också tvungen att brusta ut i sång. Sådana tillfällen gäller det att ta tillvara. Sista dikten i uppgift 5 av Anna Lijedahl inspirerade mig att sjunga några rader från Hansson de Wolfe United: "Ensam med dig vid ett fönsterbord. Spänningen är nästan too much. Jag känner det som jag vore sjösjuk, och du gör mig galen. Du bringar mig helt ur kontroll. Jag tror att jag dog." Tidigare har jag saknat en smartboard i den sal där jag undervisar min egen klass, men idag var det inspirerande att projicera dikterna på whiteboarden och sedan skriva in kommentarer direkt intill dikten. En inspirerande onsdag!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar