tisdag 24 november 2015

Enkel återkoppling på komplex uppgift

Eleverna i Svenska 2 skriver argumenterande texter om en litterär epok. Tidigare har de fått skrivuppgifter om olika epoker och skrivit ett övergripande prov, där de både har redogjort översiktligt för litterära epoker och även jämfört två epoker med varandra. För att de ytterligare ska få chansen att förstå litteraturhistorien, har de nu fått den något konstlade uppgiften att argumentera i både tal och skrift för en litterär epok. Jag såg idén hos några kollegor redan förra året, och bestämde mig för att försöka själv i år. I bästa fall får de ju utveckla sina kunskaper inom argumentation, tal, skrift och litteraturhistoria. I sämsta fall blir det lite mycket på en gång, och det märktes ganska snabbt, men jag tror att jag styrde upp det.

Jag började med att gå igenom/repetera argumentation, se gäddan ovan som är inspirerad av en pirayabild i boken Svenska1 Helt enkelt, och vi övade också på några stilfigurer: allitteration, anafor, antites, liknelse, metafor, retorisk fråga, stegring och upprepning. Det kändes rätt nytt och abstrakt för de flesta. När jag upptäckte det, såg vi Jasons tacktal tillsammans och benade upp det. Då klarnade det betydligt. Detta tal är ju så tacksamt och tydligt att arbeta med! 

Eftersom Svenska 2 är en utökad kurs på våra yrkesprogram, ligger all undervisning koncentrerad till en eftermiddag i veckan. Så här ser veckoplaneringen ut.
  1. Introduktion och stilfigurer
  2. Skrivarbete: planering och disposition
  3. Kamratrespons på text och förberedelse av tal
  4. Argumenterande tal och textbearbetning
 
Eleverna fick välja varsin epok, men jag framhöll upplysningen, romantiken och realismen som lite lättare att arbeta med (Just nu när jag sitter med deras utkast för lärarrespons, känns det som om jag borde ha gett dem mindre att välja på). Jag delade in gruppen i responspar, och uppmuntrade dem att följas åt i hela skrivprocessen genom att sitta tillsammans och utväxla spontan respons. Tidigare har jag delat ut ganska utförliga responsformulär, men de tenderar att få för stort fokus, så nu valde jag att använda några enkla frågor i Svenska impulser 2 (s 411) om allmänt omdöme, starka sidor, förbättringsförslag och en undran. 

Gruppen behövde längre tid än jag hade räknat med för att skriva sina utkast, för det tog litet tid att komma på en struktur. Till elevernas hjälp hade jag skrivit en exempeltext, där jag argumenterade för modernismen. Den blev lite larvig, så jag bjuder inte på den här, men den hjälpte eleverna (jag frågade) att förstå hur jag menade. I uppgiften ingick att använda minst två litterära källor, gärna citat från textutdragen i Svenska impulser. Överhuvudtaget har jag valt att skala bort alltför många verktyg från uppgiften: Skriv utifrån dina egna preferenser och hämta exempel ur boken. Jag fick springa runt ganska mycket och hjälpa eleverna att hitta argument. Det gäller att också koppla lämpliga citat till argumenten.


Igår fick eleverna arbeta med att förbereda sina tal. De flesta blev också klara med sina utkast, och har lämnat in dem för lärarrespons. I enlighet med elevernas önskemål, kommer de att redovisa i tre grupper, och de som för tillfället inte är inne i salen kommer då att vara sysselsatta med sin textbearbetning. Min respons utgår från den bedömningsmatris jag har delat ut till uppgiften vad gäller litteratur, argumentation och text. Nästa steg är att hålla tal utifrån samma innehåll med hjälp av något litet hjälpmedel. För enkelhetens skull har jag instruerat alla att göra en liten powerpointpresentation, och de ser ut att bli väldigt olika, vissa enbart med bilder, och andra med stödord. Det ska bli spännande att ta del av talen på måndag!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar