torsdag 5 november 2015

Nu samlar jag in mobilerna

Jag har en kartong från Arete Meritering. Den tjänade mig väl på högstadiet, och nu får den vara med igen. Det går bra. Ingen protesterar. Rekommenderas. Det höjda arbetstempot övertygar. Jag har upptäckt några andra saker också. Här är en lista. Listor är bra.
  • Samla in mobilerna under lektionstid om de inte ska användas till nåt särskilt, ja vadå?
  • Ge eleverna ett realistiskt beting. Definiera noggrant vad som ska göras idag, och se till att eleverna får gå när de är klara. Denna information ska ges i början av lektionen, och den ska sedan finnas tillgänglig, enklast på whiteboarden. Hitta inte på extrauppgifter efter hand!
  • Ge inte läxor för läxans egen skull, utan skapa förförståelse inför genomgång eller repetera efteråt, och tala om syftet.
  • Hemuppgifter istället för lektioner är sällan en bra idé. Om du måste ställa in eller ge elever ledigt, följ upp deras arbete rigoröst och hävda din deadline.
  • Våga ge elever olika uppgifter; olika typer, olika omfattning, olika mycket hjälp eller olika villkor i övrigt. Var öppen med varför du gör så. Eleverna förstår och respekterar den ordning som du kan motivera på ett bra sätt.
  • Var öppen med att alla har olika förutsättningar, och att samarbete är något alla tjänar på. Jobba hårt och medvetet med att skapa ett öppet responsklimat där elever med svårigheter kan slappna av, och där alla vågar blotta sina brister genom att be om hjälp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar