lördag 21 november 2015

Working out loud!

Detta inlägg är helt och hållet inspirerat av ett annat blogginlägg av Edward Jensinger med samma rubrik.

Jensinger skriver om Working Out Loud, som enkelt uttryckt innebär en dela-kultur med ursprung (min tolkning) i samverkan på Internet, och som också håller på att utvecklas till en internationell folkrörelse för att utveckla arbetssätt, inte bara i skolan, utan i arbetslivet i stort.

Jag är alltså helt säker på att Internet är upphovet till denna kultur, som också visar sig i vurmen för kollegialt lärande. Jensinger hänvisar till John Stepper, som är författare till boken Working Out Loud. Han reflekterar också över några svenska exempel på hur lärare utöver denna dela-kultur. Det är ju det vi brukar benämna det utvidgade kollegiet i sociala medier. Jag gör själv ödmjukt anspråk på att vara en del av denna dela-kultur. Facebook, Twitter, bloggar och skolportaler som exempelvis Pedagog Stockholm är viktiga arenor och aktörer i det kollegiala lärarandet.

Edward Jensinger sammanfattar Working Out Loud i dessa punkter:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar