torsdag 12 november 2015

Psykologens tips gynnar alla elever

De rekommendationer som vi lärare får i samband med att en elev är färdigutredd för koncentrationsproblem, är ofta sådana anpassningar som de flesta elever drar nytta av. Därför har jag gjort en sammanställning med generella råd, som passar väl in i det utvecklingsområde jag just nu arbetar med när jag läser Ledarskap i klassrummet av Christer Stensmo. De flesta råden känner vi igen, men det är ändå värdefullt, tycker jag, att se dem samlade, både som påminnelse och som bekräftelse på vad vi redan gör.

Uthållighet - Dela upp mer omfattande uppgifter och prov i mindre delar och ge eleverna kortare och stimulerande uppgifter.

Motivation - Sätt upp tydliga mål och ta tillvara elevernas egna mål i processen. De ska vara enkla, specifika och som går att mäta. Anpassa utifrån elevernas förutsättningar.

Organisation - Ge eleverna ett tydligt schema och tydliga instruktioner, gärna i form av checklista, för att hjälpa dem med planeringen. Stöd dem genom att lägga upp en studieplan vid mer omfattande moment som uppsatser och prov.

Arbetsminne - Om eleverna har svårt att komma ihåg att ta med sig böcker, kan det vara bra att ha dubbla uppsättningar. Ge eleverna tillgång till uppgifter och schema via Internet och påminn extra inför viktiga prov och inlämningsuppgifter. Låt eleverna använda pedagogiska hjälpmedel, t ex mobiltelefon, scheman, timer och dator. Vid längre instruktioner och uppgifter, som består av många delmoment, är det viktigt med tydliga skriftliga instruktioner, eftersom det kan vara svårt för eleverna att hålla allt i huvudet.

Koncentration - Komplettera muntliga instruktioner med skriftligt material och kontrollera att eleverna har uppfattat instruktionerna korrekt, exempelvis genom att be dem sammanfatta uppgiften muntligt. Upprepa instruktionen vid behov. Anpassa om möjligt klassrumsmiljön till en lugnare miljö där det inte finns så mycket störningar i omgivningen, t ex genom mindre grupper eller möjlighet att gå undan. Ge vid behov längre tid för att genomföra prov och andra koncentrationskrävande moment.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar